Allmennlegeforeningens leder, Tom Ole Øren er ikke enig i at fastlegene kan vente på en evaluering før man gjør noe med fastlegesituasjonen. Arkivfoto. Foto:

– Løser ikke krisen ved å sitte på hendene

– Vi har ikke råd til å fortsette å skyve problemene inn i fremtiden, sier Allmennlegeforeningens leder.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen, er ikke enig med helseøkonom Jon Magnussen i at fastlegene bør trekke pusten og vente til evalueringen av fastlegeordningen er ferdig neste år.

På spørsmål fra Dagens Medisin om hvorvidt han mener Magnussen har et poeng, og om situasjonen er så prekær at man ikke kan vente et år, svarer Øren:

– Allmennlegeforeningen er først og fremst opptatt av å løse krisen i fastlegeordningen – og krisen må løses med alle tilgjengelige midler, og vi mener helt klart at noen tiltak må iverksettes allerede nå. Dette er også den entydige tilbakemeldingen vi får fra fastleger og ikke minst kommuner i hele landet, sier Øren, som mener det ikke kun finns ett svar på krisen:

Møter økonomisk usikkerhet
– En rekke tiltak må på plass, både på kort og lang sikt. Det viktigste for rekrutteringen er å redusere den høye arbeidsbelastningen og den økonomiske usikkerheten unge leger møter. Skal vi unngå at erfarne fastleger går av i nærmeste fremtid, haster det også med optimisme og fremtidstro inn i ordningen. 

– Nå er strikken strukket alt for langt og kapasiteten er sprengt. Dessverre grep ikke myndighetene muligheten vi hadde i årets forhandlinger til å skape ny optimisme i et fastlegekorps på strekk.

– At Magnussen mener at «anslagene over økt arbeidstid er svært usikre» for stå for hans egen regning. Men fjorårets tidsbruksundersøkelse ble utført av et meget anerkjent forskermiljø i Bergen etter oppdrag fra Helsedirektoratet og helseministeren selv.

Øren etterlyser et forpliktende økonomisk løft,  og strakstiltak alene ikke er nok, mener han.

– En fremtidsrettet og bærekraftig fastlegeordning vil kreve et forpliktende økonomisk løft, og først og fremst en forutsigbar grunnfinansiering som øker rekrutteringen, men som også beholder erfarne leger.

– Kan ikke sitte på hendene og vente
– Krisen løses ikke av å sitte på hendene og vente på flere utredninger før vi handler. Vi vet allerede svært mye. Vi har ikke råd til å fortsette å skyve problemene inn i fremtiden. Krisen har allerede gått fra vondt til verre – og vi må som sagt handle nå, og Allmennlegeforeningen vil bevare fastlegeordningen som en sterk offentlig helsetjeneste til beste alle våre pasienter, avslutter Øren.

Powered by Labrador CMS