MÅ TILBY FASTLØNN: – Handlingsplanen for fastlegene fastslo at det var viktig å senke terskelen for dem som vil bli allmennleger, men vi greier ikke dette uten å tilby fastlønn, sier Svein R. Steinert, som er leder for ALIS-kontor Nord.

Foto: Anne Grete Storvik

Vil ha ny nasjonal ordning for fastleger

– I denne saken virker det som om Legeforeningen i altfor stor grad ivaretar et system som er tilpasset de eldre og etablerte fastlegene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette sier Svein R. Steinert, som er leder for ALIS-kontor Nord. Han mener at Legeforeningen i for liten grad lytter til de unge – og til erfaringene fra ALIS Vest og ALIS Nord.

Han viser til at kun kommuner som hadde ALIS med næringsavtaler kunne få tilskudd i fjor, men ikke kommuner med ALIS i fastlønnsavtaler:

– 20,5 millioner av disse tilskuddsmidlene ble altså stående ubrukt på tross av at fastlegekrisen fortsatt øker, og at kommunene må bruke stadig mer av egne midler for å rekruttere og beholde fastleger, sier Steinert.
For 2021 er den totale statlige tilskuddsrammen økt, og rammen for ALIS-fastlønn er på 54 millioner og ALIS-næring på 48 millioner, ifølge Steinert.
– Dette er en positiv dreining av tilskuddsmidlene, men behovet for fastlønnstilskudd er trolig betydelig større, sier Steinert.

– Ikke minst har vi sett under pandemien - der allmennlegene er i en konstant beredskapssituasjon med krevende smitteverntiltak på kontoret - at driften har dreid kraftig mot bruk av video og telefonkonsultasjoner. Dette ofte med reduserte driftsinntekter. I en slik situasjon er det en veldig stor fordel å ha trygge økonomiske rammer.

Vil ha ny nasjonal ordning
– I Norge utgjør basistilskuddet nå en stadig mindre del av fastlegenes omsetning. Det er veldig vanskelig for de unge legene som ikke har like store muligheter til å arbeide overtid, og dermed ikke får like mye inntekt som eldre leger. Nå burde det komme en ny nasjonal ordning, slik at alle unge leger starter med fastlønn i to år – og så går over til næringsdrift i mellomstore og store kommuner. Flertallet av de unge legene ønsker trygge forutsigbare rammer i første del av spesialistutdanningen, og så gå over til vanlig næringsdrift når de blir sikre på at det er allmennleger de skal bli.

– Handlingsplanen for fastlegene fastslo at det var viktig å senke terskelen for dem som vil bli allmennleger, men vi greier ikke dette uten å tilby fastlønn, sier Steinert.

Fafo, som har oppdraget med å følge med på ALIS-ordningen frem til utgangen av 2022, skriver i sin siste rapport at det kun var inngått avtale om næringsdrift for seks av de 26 ALIS-Nord-stillingene som var bemannet i mars 2020. Helseledere forteller Fafo at det er utfordrende å rekruttere unge leger til næringsdrift, og at flere har sett seg nødt til å inngå avtale om fastlønn selv om de egentlig ønsket å delta i prosjektet med næringsdrift.

Powered by Labrador CMS