SIGNERER: Tromsø har bestemt at de vil signere intensjonserklæring om Akson. 

Foto: Per Corneliussen

Tromsø signerer intensjonserklæring

Tross stor skepsis hos lederen, vedtok helse- og velferdsutvalget i Tromsø kommune å signere intensjonserklæring om Akson.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Tromsø kommune signerte mandag intensjonserklæringen om en felles kommunal journalløsning, Akson.

Tidligere har kommunene OsloBodø og Nannestad krevd mer informasjon eller utsettelse av fristen, før de signerer.

Dagens Medisins artikler om Akson og En innbygger en journal er samlet her.

Akson er tenkt som et spleiselag mellom staten og kommunene; derav intensjonserklæringen: For at staten skal være med å finansiere sin andel av Akson må det sannsynliggjøres at et tilstrekkelige antall kommuner ønsker å ta felles kommunal journal i bruk.

Helseminister Bent Høie (H) sendte i april et eget brev til alle kommunene der han sterkt oppfordret dem til å signere.

Leder av kommunens helse- og velferdsutvalg, Gunhild Johansen (SV), uttrykte overfor Nordlys uro for prosjektet i forkant av behandlingen.

– Jeg ble veldig skeptisk fordi det er så mye som er uklart om prosjektet. Vi vet egentlig ikke hva det er, sa hun til Nordlys (krever innlogging).

Personvern for pasienter og datasikkerhet er blant usikkerhetsmomentene Johansen påpekte. Kostnadene er et annet.

De totale kostnadene kan komme opp i hele 22 milliarder kroner medregnet endrings- og omstillingskostnader ved innføring av systemet. 

– 22 milliarder delt på 291 kommuner kan bli ganske mye. Det ligger an til et kjempespleiselag uten at vi vet hva som skal serveres til slutt, sier Johansen til Nordlys.

Johansen gjentok sin skepsis da politikerne behandlet saken i helse- og velferdsutvalget, men de andre utvalgsmedlemmene vedtok likevel å signere.

Hovedargumentet for signering var at en intensjonserklæring ikke er bindende og at en forpliktende avtale om å bli med på prosjektet ikke skal inngås før ved en senere anledning.

Powered by Labrador CMS