HA DET, LOVFORSLAG! Forslag til ny e-helselov har ikke fått mye støtte, og helseminister Bent Høie (H) må si farvel til forslaget i denne omgang. 
 
 Foto: Ard Jongsma/Still Words Photography

HA DET, LOVFORSLAG! Forslag til ny e-helselov har ikke fått mye støtte, og helseminister Bent Høie (H) må si farvel til forslaget i denne omgang.

 

Foto: Ard Jongsma/Still Words Photography

Trekker forslaget om e-helselov

HA DET, LOVFORSLAG! Forslag til ny e-helselov har ikke fått mye støtte, og helseminister Bent Høie (H) må si farvel til forslaget i denne omgang.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Saken er oppdatert med en uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Fremskrittspartiet kunngjorde i september at også de ville skrote loven, og det ble Frp som veltet lasset ettersom både Ap, Sv og Sp tidligere hadde varslet at de ville sende loven tilbake til regjeringen.

Fredag kunngjorde regjeringen at lovforslaget trekkes tilbake.

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson for Frp, har følgende kommentar:

–  Det betyr at regjeringen innser at den ikke hadde flertall for det elendige lovforslaget regjeringen la frem, sier Bruun-Gundersen til Dagens Medisin.

Hvorvidt en ny e-helselov legges død, er opp til helseministeren å vurdere, sier Bruun-Gundersen:

–  Vi er tydelig på at vi ikke ønsker en lov som skaper flere problemer enn den løser. Om statsråden finner en løsning som ivaretar våre bekymringer, kan han alltids ta kontakt om han ønsker dialog om et nytt forslag.

Helsebyråden i Oslo, Robert Steen (Ap), kaller dette for «strålende nyheter»:

– Regjeringen har lyttet til all kritikken, og trekker tilbake e-helseloven. Utviklingen av digitale tjenester må starte lokalt. Det er der behovene oppstår, det er der vi vet hva som skal løses, heter det fra Steen.

– Fra kommunenes side ser vi frem til å samarbeide med staten om e-helse fremover. For å kunne ta vare på innbyggerne våre, må vi få være med å påvirke både valg og løsninger. Pasientens legemiddelliste er et eksempel på noe som må bli ferdig raskt for å gi tryggere og enklere bruk av medisiner.

– Behovene til dem som bor i kommunen vår, må styre valgene våre, ikke Direktoratet for e-helse, fortsetter han.
– Det finnes et utrykk som sier at enten sitter du ved bordet, eller så er du på menyen. Oslo ønsker å sitte til bords og ser frem til å samarbeide med staten om å gi innbyggerne våre de aller beste digitale e-helseløsningene.

I en pressemelding fra Helse - og omsorgsdepartementet fredag ettermiddag heter det følgende:

– For å følge opp forslagene til forbedringer som kom under høringen i Stortinget, er det behov for å gjøre flere endringer i lovforslaget. Dette vil kreve et grundig forarbeid. Det handler særlig om direktoratets oppgaver og kompetanse til å gi pålegg, og regulering av plikten til private aktører.  Av hensyn til aktørene som er foreslått regulert, og andre berørte, mener regjeringen etter en helhetsvurdering at den beste løsningen er at lovforslaget trekkes tilbake.

Powered by Labrador CMS