VIL VIDERE: Lederen i Norsk sykepleierforbund tar til orde for å komme videre med det omstridte journalprosjektet Akson, og forbundet stiller seg positive til løsningen. - Vi mener at det haster, skriver Lill Sverresdatter Larsen. Det er beregnet å ta ti år før alle kommunene kan ta i bruk løsningen, og prislappen estimeres til 22 milliarder kroner.

Foto: NSF

Sykepleierforbundet: – Må komme videre med Akson

Norsk sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen tar til orde for å «komme videre» med den kommunale journalløsningen Akson.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dagens Medisins artikler om Akson og En innbygger en journal er samlet her.

I et innlegg onsdag viser Sverresdatter Larsen til kritikken og debatten rundt den nye kommunale journal- pg samhandlingsløsningen Akson.

Prosjektet er blitt svært omstridt, og får mye kritikk. Nylig skrev Dagens Medisin at de samlede kostnadene kan komme opp i 22 milliarder kroner. Det er beregnet å ta ti år før alle kommunene kan ta løsningen i bruk.

Sverresdatter Larsen peker på det store behovet for å få moderne IT-løsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Dette må ikke glippe i debatten, mener hun.

Norsk sykepleierforbund sier de ønsker «en tverrfaglig løsning der det tas høyde for de ulike profesjonenes behov for verktøy slik at vi kan samarbeide om å gi pasienter og pårørende best mulig behandling og omsorg».

Les hele innlegget her

– Vi mener at Akson må baseres på en åpen plattform som er fleksibel og bygget på internasjonale standarder. Plattformen må bygges stegvis i tett samarbeid med brukerne, og på den måten sikre at behovene til pasienter og helsepersonell blir ivaretatt. Dette er begrunnet i forskning som viser at sterk involvering av brukerne av løsningene er nødvendig for å lykkes, skriver Sverresdatter Larsen.

Samtidig skriver hun at det haster: – Vi mener at det haster. Nå må vi komme videre fra diskusjon til handling og få på plass bedre digitale verktøy som vil komme pasienter, pårørende og helsepersonell til nytte.

Legeforeningen er uttalt kritiske til Akson-prosjektet, og har i lang tid rettet kritikk mot prosjektet, senest tirsdag.

Powered by Labrador CMS