Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Foto: Arkiv

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Foto: Arkiv

NHN skal samarbeide med Felles kommunal journal

Norsk helsenett (NHN) har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å bistå i vurderingen av hvordan Felles kommunal journal (FKJ) kan organiseres.

Samarbeidet mellom Norsk helsenett (NHN) og FKJ innebærer at det skal utredes ulike modeller til videre organisering av arbeidet med FKJ og hvilken rolle NHN kan og bør ta. Det skal tas utgangspunkt i at kommunene fortsatt skal ha ansvaret for egne journalløsninger og finansieringen av dem.

Felles kommunal journal (FKJ) er et selskap som er heleid av KS, som viderefører arbeidet med Akson journal. Selskapet ble etablert i 2021.

Felles kommunal journal (FKJ) er et samarbeidsprosjekt mellom stat og kommune. Målet med FKJ er at informasjon den enkelte helsearbeider trenger, blir lett tilgjengelig i verktøy som brukes i arbeidshverdagen.

Les mer: En innbygger, en journal

– KS er svært glad for Norsk helsenett har fått et tydelig oppdrag om å bistå i arbeidet, og at de blir en strategisk partner i det pågående konkretiseringsarbeidet for Felles kommunal journal. Å få Norsk helsenett tyngre ombord har vært en viktig interessepolitisk sak for KS, uttaler styreleder i KS Gunn Marit Helgesen i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS