Helseminister Bent Høie (H) mener utredningsinstruksen ikke er brutt i Akson-prosjektet.

Foto: Arkvivfoto

– Har ikke brutt instruks

Helseminister Bent Høie (H) svarer at Akson-prosjektet ikke har brutt utredningsinstruksen. Han svarer fortsatt ikke på om reglene for å unnlate høring er fulgt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Som Dagens Medisin skriver har verken Direktoratet for e-helse, Helse- og omsorgsdepartementet eller Finansdepartementet kunnet svare på om reglene for å unnlate høring er fulgt.

Helseministeren har sagt at Akson-prosjektet ikke skal sendes på offentlig høring,

For å unnlate en høring, sier utredningsinstruksen at dette skal besluttes av den øverste leder i det ansvarlige forvaltningsorganet. Dette er Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

En slik beslutning skal også være «skriftlig begrunnet, og skal følge saken».

 – Akson er utredet i tråd med Statens prosjektmodell som fastsetter krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Prosjektmodellen stiller ikke spesifikke krav til hvordan involvering skal foregå, heter det i en epost fra Høie.

–  Jeg er enig i at det er viktig med god involvering og innspillsrunder underveis, og er fornøyd med at det er ivaretatt gjennom bred involvering og innspillsrunder underveis i utarbeidelsen av både konseptvalgutredningen og sentralt styringsdokument. I prosjekter som Akson, er denne løpende involveringen av aktørene viktig. Kvalitetssikringen (KS2) trekker også frem at interessenter og brukere er trukket inn i arbeidet med sentralt styringsdokument, svarer Høie videre.

Dagens Medisin sendte også spørsmål til Finansdepartementet og finansminister Jan Tore Sanner (H) i starten av uken. Her stilte vi spørsmål om hva Sanner mener om at Høie, til tross for at kvalitetssikringen om Akson (KS2) var svært kritisk, sier han ikke vil følge anbefalingene i den.

Det er statssekretær Kari Olrud Moen (H) som svarer for Jan Tores Sanner, fra Finansdepartementet, og på epost svarer hun dette:

–  Nå skal den videre oppfølgingen av Akson-prosjektet behandles i regjeringen. Rapporten fra ekstern kvalitetssikrer og prosjektforslaget fra Direktoratet for e-helse utgjør til sammen grunnlagsdokumentene for regjeringens vurdering. Som i andre store investeringsprosjekter skal vi foreta en grundig vurdering før saken legges frem for Stortinget.

På spørsmål om at det at det planlegges et AS der kommunene skal være majoritetseiere, er tilstrekkelig til at utredningsinstruksens krav om høring faller bort, svarer Olrud Moen:

–  God involvering og gode høringsprosesser er viktig for å få tatt gode beslutninger. Dette vektlegges i utredningsinstruksen, som er regjeringens egne krav til saksbehandling og prosess. Samtidig må kravene til prosess alltid vurderes fra sak til sak. For eksempel vil budsjettsaker unntatt offentlighet ikke ha krav til å følge vanlige høringskrav. Prosjektmodellen stiller derfor ikke spesifikke krav til hvordan involvering skal foregå, og ansvaret for tilstrekkelig involvering ligger hos den enkelte statsråd. 

Da den nye utredningsinstruksen kom i 2016 sa Jan Tore Sanner, som da var kommunal- og moderniseringsminister, følgende i en pressemelding fra regjeringen:

– Vi sløser med skattebetalernes penger når vi ikke utreder offentlige tiltak godt nok. Vi risikerer prosjekter som blir dyrere eller dårligere enn ventet, eller politiske vedtak som har konsekvenser vi ikke har oversikt over.

På spørsmål om Finansdepartementet mener å god nok oversikt over alle konsekvensene av Akson – og om de mener Akson er godt nok utredet, svarer Olrud Moen:

–  Gjennom statens prosjektmodell har vi krav til utredning og planlegging av store investeringsprosjekter. Her stilles det også krav om utredningene skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring. Det er et viktig prinsipp at utredningens grundighet skal reflektere tiltakets omfang, risiko og vesentlighet. Derfor stiller vi også strengere krav til de store investeringsprosjektene enn til mindre tiltak. Kravene til utredning av store investeringer ble fastsatt i eget rundskriv i mars 2019.

Powered by Labrador CMS