GRANSKER IT: Riksrevisjonen og leder Per-Kristian Foss har tidligere gransket store IT-prosjekter, sist for to år siden: Helse Sør-Østs prestisjeprosjekt Digital fornying kostet over 6,2 milliarder kroner statlige penger. Det ambisiøse prosjektet fikk tilnærmet slakt i Riksrevisjonens rapport, som blant annet beskrev hvordan det var umulig å få oversikt over kostnadene. Nå skal En innbygger, en journal granskes. Foto: Vidar Sandnes

GRANSKER IT: Riksrevisjonen og leder Per-Kristian Foss har tidligere gransket store IT-prosjekter, sist for to år siden: Helse Sør-Østs prestisjeprosjekt Digital fornying kostet over 6,2 milliarder kroner statlige penger. Det ambisiøse prosjektet fikk tilnærmet slakt i Riksrevisjonens rapport, som blant annet beskrev hvordan det var umulig å få oversikt over kostnadene. Nå skal En innbygger, en journal granskes.

Foto: Vidar Sandnes

Riksrevisjonen gransker journalprosjekt

Riksrevisjonen gransker nå Helse- og omsorgsdepartementets gjennomføring av Én innbygger, én journal.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Vi undersøker hvordan helse- og omsorgsdepartementet ivaretar sitt ansvar for å nå målet om én innbygger – én journal, opplyser Riksrevisjonen. Aftenposten omtalte saken først.

Det er åtte år siden stortingsmeldingen «Én innbygger - én journal» kom.

Hensikten med å lage stortingsmeldingen var at helsevesenet besto av mange små systemer som virket hver for seg, og som ikke snakket sammen.

I fjor kunngjorde regjeringen at de går inn for en felles journalløsning i kommunene, som nå altså er kjent som Akson.

Samtidig jobber Helse Midt-Norge med å etablere sin egen journalløsning som kun skal omfatte alle sykehusene, kommunene og legekontorene i helseregion midt, nemlig Helseplattformen.

Akson-prosjektet får mye motbør, og blant kritikerne er flere kommuner, Legeforeningen, Fagforbundet, Tannlegeforeningen, IT-forskningsmiljøer, leverandører, samt Arbeiderpartiet, Frp og Sp.

Dagens Medisins artikler om Én innbygger, én journal og Akson er samlet her

I forslag til statsbudsjett som ble lagt frem onsdag, kommer det også frem at regjeringen stiller nye krav til Akson-prosjektet, dersom staten skal bidra med penger videre.

I et intervju med avtroppende ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen Therese Johnsen i fjor, kom det frem at Riksrevisjonen skal fortsette å undersøke offentlige IKT-prosjekter. Les mer her: – Ineffektive IKT-system det største hinderet for legene

I tillegg til den pågående undersøkelsen om den overordnede styringen av arbeidet, skal Riksrevisjonen nå se nærmere på anskaffelsene av konsulenttjenester til forprosjektet Akson, opplyser Riksrevisjonen tirsdag.

–  Riksrevisjonen gjennomfører to ulike undersøkelser av Én innbygger – én journal. Den ene handler om den overordnede styringen av arbeidet, den andre om anskaffelse av konsulenttjenester, heter det i en pressmelding.


Dette er blant spørsmålene Riksrevisjonen vil ha svar på:

  • Hvilke strategiske beslutninger er tatt for å sikre en felles nasjonal IT-utvikling for å nå målet om Én innbygger – én journal, og bygger de på et godt nok grunnlag?
  • Hvordan bidrar Direktoratet for e-helse til å sikre en felles nasjonal IT-utvikling for å nå målet om Én innbygger – én journal?
  • Hvordan ivaretar Helse- og omsorgsdepartementet sitt ansvar for å sikre god framdrift gjennom prioritering, styring og oppfølging?

Riksrevisjonen oppgir at rapporten mulig foreligger i april 2021.

Saken er oppdatert med opplysninger fra Riksrevisjonen om at de også skal granske anskaffelse av konsulenttjenester.

Powered by Labrador CMS