VILLE IKKE SVARE: For å unnlate høring sier utredningsinstruksen at dette skal besluttes av den øverste leder i det ansvarlige forvaltningsorganet. Dette er Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse. Beslutningen skal også være «skriftlig begrunnet, og skal følge saken». Nå innrømmer direktoratet at det ikke finnes en skriftlig begrunnelse. Poenget med utredningsinstruksen er at den skal hindre sløsing med skattebetalernes penger.

Foto: Vidar Sandnes

Innrømmer: Det finnes ikke et skriftlig vedtak om å unnlate Akson-høring

Det foreligger ikke noe skriftlig vedtak om ikke å sende Akson på høring, sier Direktoratet for e-helse. Innrømmelsen kommer over to måneder etter at de nektet å svare på spørsmålet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Etter over to måneder innrømmer Direktoratet for e-helse at det ikke foreligger noe skriftlig vedtak om å unnlate å sende det omstridte milliardprosjektet på høring.

Dagens Medisin har tidligere skrevet at statsråd Bent Høie (H) ikke vil sende det svært omstridte milliardprosjektet Akson til høring.

Dagens Medisins artikler om Akson og Én innbygger, én journal er samlet her

Prosjektet er ment å skal gi kommunene felles journal og løsning for samhandling. Den samlede kostnaden for å innføre Akson er beregnet til å koste 22 milliarder, og skal ta minst ti år å ferdigstille.
For dette fikk Høie blant annet kritikk av juss-ekspert ved UiO, førsteamanuensis ved juridisk fakultet, Jon Christian Fløysvik Nordrum, som mente dette kan være brudd på regjeringens egen utredningsinstruks. Politikere og flere andre aktører har krevd en offentlig høring. 
Men for å unnlate en høring, sier utredningsinstruksen at dette skal besluttes av den øverste leder i det ansvarlige forvaltningsorganet. Dette er Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

En slik beslutning skal også være «skriftlig begrunnet, og skal følge saken».
Utredningsinstruksen skal hindre sløsing med skattebetalernes penger. Det er regjeringens egen instruks.

Dagens Medisin spurte Christine Bergland, den 17.august, om det er fattet en slik beslutning, om den er journalført og hvor den eventuelt er det, ettersom vi ikke kunne finne den journalført som medfølgende til saken.
Men Bergland og direktoratet ville ikke svare.

De mente at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) måtte svare. Helse- og omsorgsdepartementet mente imidlertid Finansdepartementet måtte svare. Dette avviste Finansdepartementet, som sendte spørsmålet i retur til Helse- og omsorgsdepartementet.

Høie svarte noen dager senere, og sa at «Akson-prosjektet ikke har brutt utredningsinstruksen».

Men han svarte ikke på om reglene å unnlate høring er fulgt.

 – Akson er utredet i tråd med Statens prosjektmodell som fastsetter krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Prosjektmodellen stiller ikke spesifikke krav til hvordan involvering skal foregå, var svaret.
Fikk spørsmålet tre ganger – svarte ikke
Onsdag den 14 oktober gikk stortingspolitiker Kjersti Toppe (Sp), nestleder i Helse -og omsorgskomiteen på Stortinget tre ganger i løpet av en halv time, til talerstolen for avkreve Høie et svar på nettopp dette spørsmålet:
– Er beslutningen om å ikke sende Akson-prosjektet til offentlig høring tatt i tråd med utredningsinstruksen?, spurte Toppe. 

Høie svarte ikke på spørsmålet. I stedet ba han Toppe lese svaret han ga til Dagens Medisin i august.

Torbjørn Nystadnes, pensjonert seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse, fulgte debatten, og forteller at det han omtaler som «tragikomedien» i Stortinget inspirerte ham til å sende flere krav om innsyn til Direktoratet for e-helse i spørsmålet.

Fredag fikk han, etter å ha klaget på første svar, en skriftlig bekreftelse fra direktoratet om at det ikke er fattet noe vedtak om ikke å gjennomføre høring.
I svaret fra Direktoratet for e-helse står det, blant annet:

«Det er ikke fra statens side planlagt med offentlig høring. I lys av dette og med videre begrunnelse under, foreligger det heller ikke noe skriftlig vedtak om å ikke sende Akson på høring. Det har i utredningen av Akson vært en bred involvering av aktører som vil bli berørt av tiltaket. I tillegg har Nasjonalt e-helsestyre, sammensatt med representasjon fra helse- og omsorgssektoren, vært styringsgruppe for konseptvalgutredningen og forprosjektet. Arbeidet med felles kommunal journalløsning vil bli lagt til et selskap med kommunalt majoritetseierskap. Det vil være opp til dette selskapet hvordan involvering av interessenter i den videre prosessen skal foregå, herunder behov for høring».

  • Alle tiltak med «vesentlige virkninger» skal i utgangspunktet på høring, ifølge Utredningsinstruksen. Formålet med instruksen er å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak. Instruksen skal forhindre at det sløses med skattebetalernes penger. Det er regjeringens egen instruks.

Dagens Medisin sendte lørdag et spørsmål til Direktoratet for e-helse om hvorfor det har tatt to og en halv måned å svare på om det foreligger en skriftlig begrunnelse på beslutningen om å ikke sende Akson på høring.

Søndag melder direktoratet at de vi svare mandag.

Powered by Labrador CMS