Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

VIL IKKE SENDE AKSON PÅ HØRING: - Det vil være opp til kommunene om realiseringen av felles kommunal journal er tilstrekkelig belyst, sier helseminister Bent Høie (H). Førsteamanuensis ved UiO, Jon Christian Fløysvik Nordrum mener det er "underlig at man ikke tar seg tid til å gjennomføre og utrede skikkelig ved å bruke vanlige prosedyrer." Bildet er tatt i 2016, da Høie åpnet Direktoratet for e-helse.

Foto: Vidar Sandnes

Vil ikke sende milliardprosjekt på høring – får kritikk av juss-ekspert

Helseminister Bent Høie (H) mener det ikke er naturlig å sende Akson-prosjektet til høring i Stortinget. – Argumentet holder ikke, sier jurist og ekspert på konsekvensutredning, som mener mye taler for brudd på utredningsinstruksen.

Publisert: 2020-08-14 — 14.27

Dagens Medisin har spurt helseminister Bent Høie (H) om hvorfor den forslåtte kommunale journal- og samhandlingsløsningen Akson til 22 milliarder kroner ikke har vært sendt til, eller sendes på høring.

Dette er et tiltak som også får konsekvenser på samfunnsnivå langt utover den enkelte kommune
Jon Christian Fløysvik Nordrum
 • Alle tiltak med «vesentlige virkninger» skal i utgangspunktet på høring, ifølge utredningsinstruksen. Formålet med instruksen er å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak. Instruksen skal forhindre at det sløses med skattebetalernes penger. Det er regjeringens egen instruks.

 

Høie svarer slik på spørsmål fra Dagens Medisin om hva som er den helt konkrete grunnen til at Akson-prosjektet ikke er sendt, eller skal sendes på høring:

– Det er lagt til grunn at kommunene har eierskapet for den felles kommunale journalløsningen. Oppgaven er foreslått lagt til et selskap hvor kommunene har majoritetseierskapet. Det vil derfor være opp til kommunene om realiseringen av felles kommunal journal er tilstrekkelig belyst når de senere skal ta stilling til å forplikte seg til å ta løsningen i bruk.

Dagens Medisins artikler om Akson og En innbygger, en journal, er samlet her

– Det er ikke naturlig at det gjennomføres en statlig høring på vegne av kommunene, svarer Høie.

Han viser forøvrig her til forslaget om å opprette et eget AS for den delen av Akson som handler om selve journalløsningen. Dette forslaget advares det mot å gjennomføre, i den eksterne kvalitetssikringen som kom før sommeren.

LES OGSÅ
Rapport om Akson: – Den samlede risiko er meget høy

Videre uttaler Høie:

–  Akson er utredet i tråd med statens prosjektmodell og det har vært en bred involvering i både konseptvalgutredningen og forprosjektet. Det fremgår av det sentrale styringsdokumentet (vedlegg B, Organisering av arbeidet, Høies anm. Link her).

– Regjeringen vil ta ansvar for samhandlingsløsningen, men det vil bygge på allerede eksisterende løsninger, heter det fra statsråden.  

– Når det oppstår veldig mye kritikk for at man ikke gjennomfører høring, så er det ofte et uttrykk for at en sak skulle vært på høring, sier Fløysvik Nordrum.

Foto: UiO

– Mye taler for brudd på instruksen

Førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Jon Christian Fløysvik Nordrum, har skrevet doktorgrad om konsekvensutredning. Han mener mye taler for at dette er brudd på utredningsinstruksen.

– For det første, så holder ikke argumentet til statsråden, sier Fløysvik Nordrum til Dagens Medisin. 

Han peker på at utredningsinstruksen skal gi et best mulig beslutningsgrunnlag som tar alle relevante virkninger i betraktning.

– Konsekvenser på samfunnsnivå
– Akson er et tiltak på overordnet nivå fordi kommunene slutter seg til et felles system. Å si at det ikke er naturlig for staten å ha en høring på vegne av kommunene, holder ikke i denne sammenhengen.

– Dette er et tiltak som også får konsekvenser på samfunnsnivå langt utover den enkelte kommune. Når kommunen foretar høring, så blir det snakk om konsekvenser for den aktuelle kommunen.

– Dette prosjektet har vesentlige virkninger ved at mange kommuner slutter seg til et statlig initiativ, det er en statlig tilrettelegging for kommunalt samarbeid - med virkninger på samfunnsnivå, sier Fløysvik Nordrum.

– Hvis vi sier at vi overlater høringen til kommunene, så risikerer vi at høringsrunden blir fragmentert. Da blir det ingen naturlig plass der de store spørsmålene kan tas opp.

– Det er også slik at dette er en veldig, veldig viktig beslutning: så viktig at den har store konsekvenser nasjonalt, kommunalt og langsiktig. Da er det underlig at man ikke tar seg tid til å gjennomføre og utrede skikkelig ved å bruke vanlige prosedyrer. Man kan spørre om hva som er problemet med å gjennomføre høring på dette tidspunktet, eller tidligere. Han mener man bør tenke slik, heller enn å tenke enten/eller.

– Når det oppstår veldig mye kritikk for at man ikke gjennomfører høring, så er det ofte et uttrykk for en sak skulle vært på høring. Det er uheldig at det er slik, for da blir det bråk om prosessen, og ikke saken. Statsråden har alt å tjene på at diskusjonen handler om saken, og ikke prosessen, sier Fløysvik Nordrum.

– Mye taler for at dette er et vesentlig tiltak slik utredningsinstruksen sier. Og mye taler for at dette er brudd på instruksen, eller for at man kommer til å bryte den dersom man ikke tilrettelegger for en høring, sier han.

 

MELDTE BEKYMRING: Torbjørn Nystadnes har jobbet i drøyt 22 år med standardisering innen e-helse både nasjonalt og internasjonalt, de siste åtte årene i Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse. 

Foto: Privat

 

LES OGSÅ
Kostnadene for Akson kan komme opp i 22 milliarder

Sendte bekymringsmelding om manglende høring

Torbjørn Nystadnes er pensjonert seniorrådgiver i seksjon normering standarder, Direktoratet for e-helse.

Han sendte i sommer en bekymringsmelding til Helse -og omsorgsdepartementet der han tar opp manglende høring. Nystadnes svarer i brevet til HOD at han er overrasket over departementets holdning til høring. Han viser til utredningsinstruksens innledning:

«Det å involvere alle som berøres av tiltaket, og å samordne synspunkter fra berørte myndigheter er sentralt for å sørge for god kvalitet på utredningen. At berørte parter får mulighet til å fremme sine synspunkter og gi innspill til utredningen, er viktig for å ivareta demokratiske rettigheter når offentlig politikk utformes. Hvor grundig og omfattende høringsprosess det blir lagt opp til, bør stå i et rimelig forhold til hvor omfattende tiltaket er».

–  Mens den vanlige oppfatningen er at en godt gjennomført høringsprosess bidrar til god kvalitet, sitter jeg igjen med det inntrykk at departementet frykter det i en høring kan komme opp forhold som det må tas hensyn til og som går på tvers av departementets egne synspunkter, skriver Nystadnes i sitt svar til departementet, der han også følger opp med flere spørsmål.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Arnulf Heimdal 18.08.2020 12.52.51

  Lege

  En høring må også få frem hvem som skal betale erstatning for tapt arbeidsfortjeneste pga utgifter til kursing / opplæring i nytt påtvunget EPJ, med sannsynlig driftsstans, trege systemer og andre feil fremover, til alle fastlegekontorene som i dag har sine egne velfungerende EPJ. Dette vil jo gjelde de få som frivillig går med på Akson, samt de mange som ev blir tvunget til konvertering. En ny utgift for kommunene?

 • Kjetil Fylling 17.08.2020 08.40.26

  Kommunalsjef

  ... og vi merker oss kor det blir understreka at detter er kommunane sitt prosjekt - då er det vel gitt kven som får skulda om dette flopper. Staten som sjukehuseigar, kan uansett ikkje skrive frå seg koordineringsansvaret for ei ny felles journalløysing.

 • Ellen Nergard 15.08.2020 11.27.27

  Lege

  En undres på hvor mange k9mmunepolitikere som har tilstrekkelig basiskompetanse til å ta fornuftige bestemmelser om uhyre komplekse saker som f.eks. Akson.

 • Tor Sætrang 14.08.2020 16.04.12

  Spesialrådgiver

  Når det stadig henvises til at " Akson er utredet i tråd med statens prosjektmodell og det har vært en bred involvering i både konseptvalgutredningen og forprosjektet." er det nødvendig å se dette i sammenheng med forhold som både er belyst gjennom Aftenposten og Dagens Medisin. Mange av de som har vært med i den "brede involveringen" har hatt sterke motforestillinger mot konseptvalget, selv om det er enighet om målet. Disse har blitt "silt ut" under prosessen, og deres deltagelse blir likevel referert til og tatt til inntekt for noe de ikke står inne for. Det er mye som tyder på at en ved hjelp av svært intrikate metoder og omfattende og solid arbeid har manipulert fram en beslutning som var tatt lenge før involveringsprosessen startet opp. "Skinndemokrati" i sofistikert form.

 • Henning Jensen 14.08.2020 15.40.41

  Lege

  Når Akson i tilfelle kollapser, etter xx antall milliarder i dass, er det nok tvilsomt hvor mye Høie tar av ansvar - etter avtreden til fylkesmann otium. Og nåværende regjering kommer i hvert fall ikke til å ta noe.

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!