RIS OG ROS: Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse, sier at hun lytter til alle innspill fra aktørene i Akson-prosjektet. Foto: Direktoratet for e-helse

– Har stor forståelse for at helsepersonell blir utålmodige

Direktoratet for e-helse prioriterer møter med aktørene i Akson-prosjektet høyt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Dette sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Det felles kommunal journal- og samhandlingsprosjektet Akson får mye kritikk. Torsdag var det møte i Nasjonal e-helsestyre, og i forkant av dette kom det frem at alle IKT-direktørene i de fire regionale helseforetakene retter knusende kritikk mot prosjektet.

Bergland uttaler etter møtet at de prioriterer møtene med aktørene svært høyt.

–  Dere får kritikk for ikke å lytte til aktørene - i hvilken grad lytter dere til kritikken som kommer?

–  Vi lytter til alle innspill – både ris og ros. Innspillene er med på å prege valg og anbefalinger. I fasen vi nå er inne i hjelper de oss til å bli tydeligere på de områdene i Akson-anbefalingen som fremstår utydelige og skaper misforståelser, sier hun.

–  Prosjektet vekker stort engasjement, hvordan påvirker det måten dere jobber på?

–  Vi er glade for at Akson vekker så stort engasjement, og er stolte over å få jobbe med noe som er etterspurt av både pasienter og helsepersonell. Det skulle bare mangle om dette viktige prosjektet ikke vekker engasjement.

–  Vi prioriterer møter med aktørene svært høyt også i fasen vi nå er inne i, der anbefalingene oppsummeres i et så kalt sentralt styringsdokument.

–  Har dere forståelse for at det stilles spørsmål ved at det som for helsepersonell er etterlengtede funksjoner – som for eksempel legemiddelliste – ikke er ferdig?

–  Vi har stor forståelse for at helsepersonell er utålmodige. Det er både vi og brukerne av helse- og omsorgstjenestene også. Vi legger nå til rette for pilotering av pasientens legemiddelliste og skal gjøre alt vi kan for å sikre videre finansiering av dette viktige tiltaket.

–  I Akson samhandling ligger det blant annet en løsning for å dele laboratorie- og røntgensvar, som er sterkt etterspurt av blant annet fastlegene.

Direktoratet skal sende over styringsdokumentene til Helse- og omsorgsdepartementet 1. mars.

–  Frem til da fortsetter vi å ha møter med aktørene. Når dokumentet er oversendt HOD skal det til ekstern kvalitetssikring før det legges frem for Stortinget for beslutning.

Powered by Labrador CMS