Helseminister Bent Høie (H) jobber nå intenst for at et tilstrekkelig antall kommuner skal gi sin støtte til den omstridte nasjonale kommunale journal - og samhandlingsløsningen Akson. Arkivfoto: Ard Jongsma / Still Words Photography/Ehin  

Foto:

Fikk Akson-råd fra ekspertgruppe

«Selv om dere får positive signaler fra kommunene nå, er det viktig at dere opprettholder trykket».

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.


Onsdag sendte Helse – og omsorgsdepartementet ut en melding om at Digitaliseringsrådet har gitt dem «seks gode råd for det videre arbeidet med Akson».

Digitaliseringsdirektoratet beskriver Digitaliseringsrådets oppgaver slik:

«Digitaliseringsrådet hjelper virksomhetsledere i å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Dette er et rådgivningstilbud til alle statlige virksomhetsledere».
Akson er den felles kommunal og- samhandlingsløsningen som man håper skal tas i bruk av alle kommuner i landet, foruten i Helse Midt, hvor man har sitt eget system.

Akson, og arbeidet med prosjektet, som Direktoratet for e-helse har ansvaret for, har møtt sterk motstand og fått kritikk på flere områder.

For at det skal bli noe av denne løsningen, må kommunene skrive under en støtteerklæring innen 1.juli, ellers vil ikke staten bidra med penger. Helseminister Bent Høie gikk nylig ut med en innstendig oppfordring til kommunene om å signere denne.

Regjeringens mål er at kommuner som til sammen representerer over halvparten av innbyggerne utenfor Midt-Norge (Helse Midt lager sitt eget system - Helseplattformen) signerer intensjonserklæringen.

Dette er ikke representativt for hvilke råd vi vanligvis gir Rådsmedlem Magne Jørgensen

Departementet skriver at intensjonserklæringene sammen med Digitaliseringsrådets anbefalinger – og en kommende eksterne kvalitetssikring - vil danne grunnlag for regjeringens vurderinger i det videre arbeidet med Akson.

Høie og departementet ba Digitaliseringsrådet – som består av ti personer, om å «særlig gjøre vurderinger av prosjektets omtale av risikoreduserende tiltak og om det i tilstrekkelig grad legges til grunn for innovasjon og næringsutvikling».

Digitaliseringsrådet har gitt seks anbefalinger:

 • Fortsett arbeidet med politisk forankring
 • Sett brukerne i sentrum
 • Samordne kommunikasjonen med spesialisthelsetjenesten
 • Kommuniser gevinstene av samhandlingen
 • Sørg for god koordinering mellom de to delene av prosjektet
 • Formidle tydelig at journalanskaffelsen gjelder både en kjerne og en plattform

I brevet der anbefalingene utdypes, gis det mange råd om hvordan departementet skal kommunisere om Akson for å flest mulig med seg:

«Sørg for at budskapet treffer både riks- og kommunepolitikken», «…dere må trekke i samme retning og kommunisere samme historie.», «Vi anbefaler at dere jobber sammen med spesialisthelsetjenesten for å fortelle om gevinstene som samhandlingen vil gi.».

Her er anbefalingene fra rådet

Magne Jørgensen er sjefsforsker ved det uavhengige forskningsinstituttet Simula Metropolitan, som forsker på IKT, data og kommunikasjon.  Han er også medlem i Digitaliseringsrådet.

– Min vurdering, etter å ha fått mer innsikt, er at det er gjort et bra arbeid med å forberede prosjektgjennomføringen, sier han til Dagens Medisin.

–  Så er det klart at de, og vi, er oppmerksomme på at dette er et høyrisikoprosjekt – som kan gå galt. Og det er uheldig at det ser ut til å være vanskelig å få til tidlige leveranser. Samtidig tror jeg Direktoratet for e-helse vil gjøre det bra dersom de gjør det de har beskrevet i forprosjektet, sier han.

På spørsmål om rådene vil framstå som noe åpenbare, som «trekke i samme retning», og så videre, kommenterer Jørgensen:

–  Veldig ofte gir vi mye mer spesifikke råd. Dette er ikke representativt for hvilke råd vi vanligvis gir. Det har skjedd at vi har gitt råd som har ført til prosjektet har valgt å stoppe og starte helt på nytt. Det vi gjør her er at vi vurderer forprosjektets analyser og planer til å gi et godt grunnlag for gjennomføringen av prosjektet, sier han.

Om rådet skriver Digitaliseringsdirektoratet blant annet at det er «Lite byråkratisk og formalistisk»:
–   Det er ingen krav om hva slags prosjektdokumentasjon som skal oversendes, eller på hvilket format det skal være. Hva som kan være egnet blir virksomheten og sekretariatet enige om, skriver de.

Disse ti personene utgjør Digitaliseringsrådet:

 • Leder Svein R. Kristensen
 • Jan-Olav Styrvold
 • Nina Aulie
 • Magne Jørgensen
 • Eli Stokke Rondeel
 • Kjetil Århus
 • Ann Merethe Lysø Sommerseth 
 • Alv H. Sørland
 • May Liss Wasmuth
 • Sven Marius Urke
Powered by Labrador CMS