Helseminister Bent Høie (H) har oppfordret kommunene sterkt til å signere en intensjonserklæring om journalprosjektet Akson. Det er én uke igjen av fristen han har gitt dem. Nok kommuner må signere dersom staten skal finansiere prosjektet med sin andel. Arkvifoto.

Foto:

Én uke igjen til fristen går ut: 82 kommuner støtter omstridt journalprosjekt

Det er én uke til fristen for å signere intensjonserklæringen om Akson går ut.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Den foreslåtte samhandlings- og journalløsningen Akson anslås til å koste 22 milliarder kroner, og å kunne tas fullt i bruk om vel ti år.

Dagens Medisins artikler om En innbygger, en journal og Akson er samlet her.

Tanken er at helsepersonell i kommunene skal kunne jobbe i samme journalløsning, og samhandle seg imellom. Og den felles kommunale journalløsningen skal kunne snakke med andre digitale løsninger i hele Helse-Norge, ifølge Direktoratet for e-helse, som har ansvaret for prosjektet.

Men svært mange aktører er negative til prosjektet, som får kritikk for å være for stort, for dyrt, og å ta for lang tid.

Legeforeningen, IT-fagmiljøer, leverandører og politikere er blant aktører som retter sterk kritikk mot planene.

Intensjonserklæringen: 82 kommuner har signert

Onsdag formiddag viser KS’ oversikt at 82 kommuner har signert intensjonserklæringen. Innbyggertallet i disse kommunene representerer 33,56 prosent av innbyggertallet i kommuner utenfor helseregion Midt-Norge. Tallet må opp i minst 55 prosent.

Det var den 14.april at helseminister Bent Høie (H) sendte et brev til alle landets kommuner, og sterkt oppfordret dem til å signere en intensjonserklæring om Akson. Denne er ikke økonomisk forpliktende, men skal signalisere at kommunene støtter prosjektet.

Akson er foreslått finansiert som et spleiselag mellom staten og kommunene. For at staten skal være med å finansiere sin andel av Akson må det sannsynliggjøres at et tilstrekkelige antall kommuner ønsker å ta felles kommunal journal i bruk, er beskjeden fra helseministeren.

Det er knyttet stor spenning til hvorvidt mange nok kommuner signerer. Flere kommuner har bedt om utsatt frist, fordi de krever flere svar om hvordan man skal arbeide med prosjektet.

Blant annet truer Oslo kommune med å ikke signere dersom de ikke snart får svar på en rekke spørsmål stilt av helsebyråd Robert Steen (Ap).

Kommuner som representerer minst 55 prosent av befolkningen (utenfor Midt-Norge) må signere intensjonserklæringen.
Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at fristen for å signere går ut klokken 23.59 den 1. juli.

Og videre:

–  Antall signerte intensjonserklæringer vil inngå i et helhetlig beslutningsunderlag for regjeringen. Det vil i beslutningsunderlaget være viktig å sannsynliggjøre at tiltaket blir samfunnsøkonomisk lønnsomt. Ifølge beregninger fra forprosjektet vil deltakelse fra kommuner som representerer minst 55 prosent av befolkningen utenfor helseregionen Midt-Norge føre til at investeringen i Akson blir samfunnsøkonomisk lønnsom.

  • Helse Midt-Norge etablerer sitt eget journalsystem, Helseplattformen, som omfatter både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i regionen. De omfattes derfor ikke av Akson.
Powered by Labrador CMS