OMSTRIDT JOURNAL OG SAMHANDLINGSLØSNING: Av de 16 kommunene som har signert intensjonserklæringen om Akson,  har halvparten under 3000 innbyggere.

Foto:

Disse kommunene gir sin støtte til Akson

Kun 16 kommuner har så langt signert intensjonserklæringen der de signaliserer at de vil støtte det nasjonale journal- og samhandlingsprosjektet Akson.

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.


Direktoratet for e-helse anbefaler en nasjonal journal- og samhandlingsløsning for kommuner: Akson.

Ettersom Akson er tenkt å skulle finansieres som et spleiselag mellom staten og kommunene, vil staten bare finansiere sin andel dersom et tilstrekkelig antall kommuner (i innbyggertall) signerer.

Regjeringens mål er at kommuner som til sammen representerer over halvparten av innbyggerne utenfor Midt-Norge signerer intensjonserklæringen før 1. juli 2020.
Signeringen er uttrykk for kommunens støtte og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet.

Helse Midt Norge etablerer sitt eget system: Helseplattformen, og omfattes derfor ikke av Akson.

Onsdag viser en oversikt fra KS at 16 kommuner har signert erklæringen.

Prosent av innbyggere utenfor Midt-Norge som har signert: 1,18 prosent

Innbyggere totalt utenfor Midt-Norge: 4 632 214

Av de 16 kommunene, har halvparten under 3000 innbyggere. Til sammen bor det 54 714 innbyggere i disse kommunene:

Bokn              852

Etnedal         1 279

Farsund        9 691

Gol                 4 608

Hemsedal     2 486

Leirfjord       2 294

Nesbyen       3 273

Nord-Aurdal       6 413

Nore og Uvdal   2 439

Risør              6 809

Sigdal            3 467

Skjåk              2 197

Sør-Aurdal   2 954

Ulvik              1 080

Utsira            198

Ål                   4 674

   Totalt               54 714

Powered by Labrador CMS