BER KOMMUNENE KOMME PÅ BANEN: «Akson», den nasjonale kommunale journal- og samhandlingsløsningen får knallhard kritikk. Prosjektet fortsetter, og skal dette bli realisert, må kommunene bli med. Helseministeren sendte før helgen brev til ordførerne og ba dem signere en intensjonserklæring. Bildet viser Bent Høie da han deltok på Ehin 2019.

Foto: Ard Jongsma / Still Words

Ber kommunene signere støtte til omstridt journalprosjekt

Det planlagte milliardprosjektet Akson, som er en felles journal- og samhandlingsløsning for alle kommuner, er helt avhengig av kommunenes støtte for å kunne realiseres.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.


Nå får alle kommunene i Norge - med unntak av kommunene i Helse Midt-Norge - et brev signert helseminister Bent Høie (H), der han ber dem om å støtte prosjektet.

Dette handler om:

Direktoratet for e-helse anbefaler en nasjonal journal- og samhandlingsløsning for kommuner: «Akson»Flere aktører retter knallhard kritikk mot planene, fordi de mener det blir for svært, for dyrt og utdatert.Nå ber Høie kommunene bli med.Dersom ikke nok kommuner blir med, vil ikke staten bidra med penger.
  • Helse Midt-Norge har sitt eget journalprosjekt – Helseplattformen – som også inkluderer kommunene, og de omfattes derfor ikke av Akson-prosjektet.  

I brevet som ble sendt ut til ordførerne fredag, kommer helseministeren med en sterk oppfordring til landets kommuner om å signere en intensjonserklæring, slik at regjeringen blir trygg på at «kommunene stiller seg bak forutsetninger for, og det videre arbeidet med å realisere Akson».

Ettersom Akson er tenkt å skulle finansieres som et spleiselag mellom staten og kommunene, vil staten bare finansiere sin andel dersom et tilstrekkelig antall kommuner (i innbyggertall) signerer.

Her kan du lese intensjonserklæringen.

Minst halvparten av kommunene (i innbyggertall) utenfor Helse Midt, må signere, er kravet fra Helse -og omsorgsdepartementet, ifølge Direktoratet for e-helses forprosjektrapport.

Frivillig, men kan bli tvang
Det er frivillig for kommuner og andre som yter kommunale helse- og omsorgstjenester å ta Akson i bruk – men ifølge Direktoratet for e-helse kan det senere komme et pålegg om å ta løsningen i bruk.

Ferdig i 2030
Kostnaden for Akson kan bli rundt 11 milliarder kroner, viser Direktoratet for e-helses beregninger, som så langt er estimater, og som tar høyde for usikkerhet i beregningene.

Akson er så langt planlagt ferdigstilt slik at alle kan ta det i bruk, om ti år, i 2030.

Sju år med Én innbygger, en journal

– Før utbruddet av Covid-19 var vi godt i gang med arbeidet med å realisere én innbygger - én journal, skriver Høie også i brevet, og viser til at det er bred enighet i helse- og omsorgssektoren om behovet for bedre journalløsninger i kommunene og nasjonale samhandlingsløsninger som gir mulighet for bedre samarbeid om pasient og innbygger på tvers av aktørene i helsesektoren

Arbeidet med Én innbygger, en journal, har pågått i nær sju år, og startet med stortingsmeldingen Meld. St. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal»  som satte mål for IKT-utviklingen i helse-Norge.

Siden den gang har Helse Midt-Norge satt i gang sitt eget prosjekt, Helseplattformen. Samtidig videreutvikler Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Vest sine egne journalløsninger.

Powered by Labrador CMS