Foretakstillitsvalgt ved OUS, Asmund Bredeli (f.v), konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard og Svein Erik Urstrømmen, foretakstillitsvalgt ved OUS for Sykepleierforbundet på høringen i Oslo rådhus tirsdag. Alle er sterkt kritiske til Helse Sør-Østs sykehusplaner. Foto: Lasse Moe

Krever at alternative løsninger vurderes

Ansatterepresentantene mener det ikke er tatt høyde for kommende kapasitetsproblemer i planen for nye Oslo-sykehus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

OSLO RÅDHUS (Dagens Medisin): Høringen om Oslos fremtidige sykehusstruktur i Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre, ble tirsdag innledet av foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus (OUS), Asmund Bredeli, som blant flere har tatt til orde for å stoppe avviklingen av Ullevål.

Det er vedtatt at Ullevål sykehus skal legges ned. I fremtiden skal det være et stort lokalsykehus på Aker, og et sykehus med både nasjonale, regionale og lokale funksjoner på Gaustad.

«Hadde bestemt seg på forhånd»
Bredeli pekte på erfaringen man har gjort seg ved tidligere nedleggelser av sykehus. Tidligere Aker sykehus ble nedlagt som følge av andre planer i Oslo-området, viste han til.

– Byrådet engasjerte seg den gangen for å si fra om konsekvensene for lokalsykehusene i Oslo, og det viste seg at byrådet den gangen fikk helt rett. Like etterpå ble det fullt kaos med for liten kapasitet, og pasientene ble overført til Ahus.
– Det var så ille i en periode at man måtte bruke ambulansegarasjen på Ahus for å administrere pasienttilstrømmingen, sa han.

Det er tidligere pekt på store kapasitetsutfordringer i gigantprosjektet, og Bredeli sa at han mener det i liten grad er tatt hensyn til dette tidligere.

– Det er et sterkt engasjement i fagmiljøene i sykehusene, spesielt med tanke på kapasitetsutfordringer. Jeg tror vi kan si det så sterkt at vi føler vi har fått lite gehør – kanskje fordi man har bestemt seg for løsningen på forhånd.

Han sier planene som er på bordet nå ikke vil gi økt kapasitet for tidligst i 2018.

– Det er mange uavklarte spørsmål; hvordan skal vi organisere – hva skal være hvor og med hvilket pasientgrunnlag, økonomisk bærekraft og hvordan man i fremtiden legger til rette for flere generasjoner. Vi bør revurdere hele målbildet med planer slik at vi får kapasiteten vi trenger.

– Oslo-sykehusene har 40 prosent lavere kapasitet
Bredeli ble avløst av konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard, som sa at Ahus og Oslo-sykehusene har mer enn 40 prosent lavere kapasitet enn i landet for øvrig.

– Ahus mangler allerede 67 senger, og de vil ha samlet ha behov for nær 300 senger. Dette er ikke ivaretatt i planene.

Grimsgaard pekte videre på at det tidligere var planlagt for at OUS forventet et resultat på 1,8 milliarder for perioden 2018 til 2022.

– Men nå er planen oppdatert, og resultatkravet er redusert til 400 millioner. Dette er ikke nok til de store investeringene. Og det kan ikke løses ved å ta penger fra de andre sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi må i gang nå med å vurdere alternative løsninger i dette prosjektet, sa han.  

 Oslo bystyre er kun høringsinstans i saken, og meningen med høringen er at Helse- og sosialkomiteen skal lytte til innspill før de i oktober skal behandle saken.

Powered by Labrador CMS