NORSK BIDRAG: Leiv Otto Watne og Lasse Melvær Giil, har sammen med sin forskergruppe publisert verdens største studie på spinalvæsker ved delirium. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Norske forskere med funn om delirium

En norsk studie viser en sammenheng mellom delirium og opphopning av en bestemt metabolitt i hjernen.

Publisert

Delirium defineres som akutt forvirring, og rammer en av fem pasienter som er innlagt i sykehus.

– Pasienter i delirium feiltolker typisk situasjonen de er i, og kan for eksempel tro at en sykepleier som prøver å ta en blodprøve egentlig er et spøkelse som skal drepe dem med et sverd, uttaler geriater Leiv Otto Watne i en pressemelding.

Delirium oppstår ved akutt sykdom i kroppen men rammer hjernen, og en verdifull kilde til informasjon om hjerneprosesser er undersøkelse av spinalvæsken som omgir hjernen samtidig som man kartlegger hva som skjer i kroppen med vanlige blodprøver. På denne måten kan man studere hvordan kjemiske prosesser under akutt sykdom kan medføre endringer i balansen av kjemikalier i hjernen.

Utfordringen er å få tak i spinalvæsken siden denne samles ved en spinalpunksjon, noe som er etisk og praktisk vanskelig å gjennomføre hos pasienter i delirium.

Leiv Otto Watne Foto: Ahus

Nå har forskerene Leiv Otto Watne, førsteforfatter av studien, og Lasse Melvær Giil, sisteforfatter, sammen med medforfattere publisert det som er omtalt som verdens største studie på spinalvæske ved delirium.

Lasse Melvær Giil Foto: Privat

Verdens største på spinalvæsker ved delirium

Målet med studien er å forstå hva som skjer i hjernen ved delirium gjennom analyse av spinalvæsker og blodprøver av pasienter med og uten delirium. 

Pasienter er inkludert på Ullevål, Ahus, Kongsvinger, Bærum, Arendal og Diakonhjemmet. Forskningen er finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelse og Helse Sør-Øst. Selskapet BeVital har gjennomført alle målinger i studien.

Også Haraldsplass Diakonale Sykehus, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo har bidratt i studien.

– Dette er den klart største studien av sitt slag innenfor delirium, og våre funn kan potensielt bli brukt for å utvikle nye medisiner mot delirium, uttaler Watne.

Gjennom studien har forskerne samlet spinalvæske fra pasienter med hoftebrudd siden 2009.

– Siden disse opereres i spinalbedøvelse kan vi tappe spinalvæske uten å påføre pasienten ekstra stress, forklarer Watne.

Materialet har nå bygd seg opp til å bli verdens desidert største studie av cerebrospinalvæske ved delirium.

– Kan bidra til å utvikle medisiner

Gjennom analyser har forskningsgruppen funnet en mulig mekanisme for hvordan et hoftebrudd kan påvirke hjernen slik at delirium blir utløst.

Det er funnet et sterkt signal fra kynurenin-veien i cerebrospinalvæske og i mindre grad i blod.

– Kort fortalt har vi undersøkt en gruppe metabolitter som kalles kynuneriner. I høye konsentrasjoner kan de være skadelige for hjernen. Vi fant at spesielt én av metabolittene, som kalles quinolic acid, var tett forbundet med delirium. Den var også tett knyttet til skade på hjerneceller og død, sier Lasse Melvær Giil.

Studieartikkelen er nå publisert i tidsskriftet Journal of Clinical Investigation.

Forskerne sier studien har fått mye oppmerksomhet, og tror grunnen til det er at kynurenin-veien passer delirium som hånd i hanske. Den aktiveres av akutt betennelse og fysiologisk stress, slik man ser ved akutt sykdom i kroppen som ligger til grunn for å få delirium.

Forskerne skriver i pressemeldingen at det finnes legemidler som kan blokkere prosessen, men som først må prøves ut i kliniske studier.

Saken er oppdatert

Powered by Labrador CMS