INDIREKTE EVIDENS: Den spanske studien viser at jo høyere doser av rituksimab, jo større blir fallet i immunoglobuliner og jo større er risikoen for infeksjoner, sier Trygve Holmøy, overlege ved Ahus. 

Foto: Lasse Moe

Studie om rituksimab: – En bekreftelse på at vi har gjort noe rett i Norge

Under årets kongress om multippel sklerose (MS), legger spanske forskere frem funn fra en to-senterstudie der de har sammenlignet behandling med ulike doser av off label-legemiddelet rituksmab. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Årets store MS-begivenhet, MS Virtual 2020, avholdes i helgen. 

Kongressen avholdes virtuelt pågrunn av koronapandemien. Egentlig skulle samlekongressen ACTRIMS / ECTRIMS gått i Washington. 

Norske eksperter oppsummerer siste nytt fra kongressen på DM Arena Digital: Post ECTRIMS/ACTRIMS og MS-behandling etter covid-19, den 30. september. 

Blant nyhetene som legges frem i anledning årets konferanse, finner vi en spansk studie som har sammenlignet effekten av ulike doser av off label-legemiddelet rituksimab. 

Like god effekt
Pasientgruppen i Barcelona ble behandlet med to gram i tre sykluser, etterfulgt av ett gram hver sjette måned.

Pasientgruppen i Girona fikk også to gram rituksimab, men bare én gang, og ble fulgt opp med 500 mg i seks måneder.

De 303 pasientene ble fulgt opp gjennom laboratorietester hver sjette måned og MR-undersøkelser av hjernen ble tatt ved oppstart og én gang i året i studieperioden, som ble avsluttet i februar 2020.

Denne studien er et slags kvalitetsstempel på behandlingen norske MS-pasienter får. Trygve Holmøy, overlege ved Akershus universitetssykehus (Ahus)

– Konklusjonen er at ved behandling av multippel sklerose, er lave doser av rituksimab like effektivt som høyere doser. Lavere doser gir også en bedre sikkerhetsprofil enn høye doser, skriver Luciana Midaglia, som er førsteforfatter og også den som skal presentere funnene under MS-konferansen fredag.

I Norge brukes enda lavere doser
Trygve Holmøy, overlege ved Akershus universitetssykehus (Ahus), sier til Dagens Medisin at studien ikke representerer noen nyhet når det gjelder effekten av rituksimab:

– Det er allerede bekreftet i andre studier. Men det som er nytt, er at de har sammenlignet to forskjellige doser på to ulike studiesteder og konkluderer med at det er lik effekt av en lav dose som av en høy dose.

Dette vil likevel ikke få noen betydning for MS-behandlingen med rituksimab i Norge, presiserer han.

– Det de spanske forskerne beskriver som en lav dose, altså to gram første gang og 500 milligram etter det, er høyere enn de dosene vi gir her i Norge. Vi gir vanligvis ett gram første gang og 500 milligram etter det de første to-tre årene.  

– Hva er årsaken til det?

– Vi støtter oss på erfaringer og studier fra Sverige når det gjelder dosering, erfaringer som viser at en slik dosering er effektivt.

Dose henger sammen med infeksjonsrisiko
Men studien gir likevel en del indirekte evidens, påpeker Ahus-overlegen:

– Den viser at jo høyere doser, jo større blir fallet i immunoglobuliner. Og jo større fall i immunoglobuliner, jo større risikoen for infeksjoner.

– Således støtter denne studien opp under norsk praksis og peker mot at vi har gjort noe riktig. Et slags kvalitetsstempel på behandlingen norske MS-pasienter får. Vi vet imidlertid fortsatt ikke hva som er optimal dosering, særlig ikke ut over de første to-tre årene, avrunder han.

Powered by Labrador CMS