HAR TILLIT: Administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital stoler på myndighetenes prioriteringer. St. Olavs hospital anslår at 2.000 kvalifiserer for å få vaksinen nå. De får vaksinert 1.200 med vaksinene de nå har fått. 

Foto: Unni Skoglund

– Full tillit til at myndighetene prioriterer riktig

– Vi forholder oss til det vi får, sier administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital om vaksinering av helsepersonell.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Foto: Per-Christian Johansen/UNN

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus vil vaksinere flere av sine ansatte i lys av smittesituasjonen. "Dersom vi skal sikre at ansatte i kritiske funksjoner er vaksinert før neste bølge kommer, haster det med å få flere vaksiner, også til sykehusene", sa medisinsk direktør Hilde Myhren til Dagens Medisin fredag.

Dagens Medisin har også rettet henvendelser til de andre universitetssykehusene i Norge med spørsmål om de ønsker at flere helsearbeidere skal få vaksinen nå. 

– Hele verden vil vaksineres. Jeg har full tillit til at myndighetene prioriterer riktig. Noe annet ville være håpløst, sier administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital til Dagens Medisin.

Sykehuset har til sammen 10.500 ansatte og anslår at 2000 ansatte oppfyller kriteriene til å få vaksine.

Vi får vaksinert 1200 ansatte nå med det vi har fått. Alle ønsker seg mer, men vi forholder oss til det vi får, sier Aasved.

Takknemlige

Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) er også fornøyd med vaksinedosene sykehuset får.

– Vi er takknemlige for de vaksinene vi har fått. Når det gjelder fordelingen av vaksiner til helsepersonell forholder vi oss til de overordnede vurderingene fra helsemyndighetene.

UNN har rundt 8.500 ansatte. Linekleiv opplyser at det ikke finnes en samlet oversikt over hvor mange ansatte som oppfyller kriterier for å få vaksinen.

– Vi har ikke en samlet oversikt over dette. Føringen fra Helsedirektoratet og Helse Nord er å ivareta kritiske funksjoner.

Helsepersonell og vaksine

Folkehelseinstituttet har satt opp mulige kriterier for prioritering mellom helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.Kriteriene innebærer blant annet prioritering av personell utsatt for smitterisiko og personell som det er vanskelig å erstatte.De regionale helseforetakene har ansvar for å fordele vaksinedosene mellom sykehusene.

UNN opplyser at de i første omgang har fått hetteglass tilsvarende 670 vaksiner, men at antallet personer som blir vaksinert vil avhenge av hvor mange vaksiner det er mulig å få ut av hvert glass.

Støtter å gi til sårbare grupper

– Ledelsen i Helse Bergen støtter de beslutningene som er gjort om prioritering av sårbare grupper først. Det er her risikoen for alvorlig sykdom og død ved smitte av covid-19 er størst, opplyser Helse Bergen som svar på henvendelsen til Dagens Medisin.

– Det er også disse gruppene som får størst behov for helsetjenester når de blir smittet og dermed bruker vår kapasitet når det kan være knapphet på den i en pandemi. 

Helseforetaket støtter avgjørelsen om tildelingen av vaksiner også til helsepersonell, men ytrer ikke ønske om å vaksinere flere nå.

– Når det er økt smitte i befolkningen er det også viktig å starte tidligere med vaksinering av helsepersonell for å sikre helsetilbudet. Vi er enige i den vurderingen som er gjort med å tildele et volum vaksiner tidlig til helsepersonell. Vi er glade for at vi nå er i gang, og gjør grundige og åpne prioriteringer. Vi forventer også at det kommer flere vaksiner utover våren etter samme prioriteringsmønster.

Håper å vaksinere flere senere

Akershus universitetssykehus opplyser at sykehuset et sted mellom 9.000 og 10.000 ansatte. De har mottatt vaksiner til minst 1.400.

– Vi håper å få ut flere doser slik at vi kan vaksinere noen flere, sier Karl Johan Seim-Wikse som er avdelingsleder i Bedriftshelsetjenesten, som svarer på vegne av sykehuset.

Seim-Wikse oppgir at sykehuset ser ut til å få vaksinert alle i den prioriterte gruppen.

– Vi håper at det, etter denne første tildelingen, blir mulig å vaksinere langt flere enn hva vi har fått vaksiner til i denne omgang.

Stavanger universitetssykehus har ikke svart på henvendelsen fra Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS