UTVALG: – Spørsmålet om når abort skal være tillatt og hvem som skal ta den endelige avgjørelsen er det flere ulike syn på, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: DM arkiv / Vidar Sandnes

Foto:

Utvalg skal utrede muligheten for utvidet grense for selvbestemt abort

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal utrede muligheten for å utvide grensen for selvbestemt abort og skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Utvalget skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Utvalget skal også vurdere rådgivningen til kvinner som vurderer abort, oppfølgingen av kvinner som har tatt abort, og reglene om fosterantallsreduksjoner.

Kari Sønderland, jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, skal lede utvalget. Resten av utvalget er ikke klart.

– Det er bred politisk enighet om at vi må sikre kvinner god støtte før og etter en beslutning om abort. Spørsmålet om når abort skal være tillatt og hvem som skal ta den endelige avgjørelsen er det flere ulike syn på, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

– Jeg mener så viktige spørsmål krever et solid kunnskapsgrunnlag for oss som foreslår og vedtar regelverket. Derfor oppnevner vi et offentlig utvalg, i tråd med Hurdalsplattformen, fortsetter hun. 

Her er regjeringens mandat for utvalget:  

Utvalget bes gjennomgå bestemmelser i lov om svangerskapsavbrudd og vurdere alternativer til dagens abortnemnder.

Utvalget skal innhente kunnskap om og vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Dagens organisering av tilbudet bør også vurderes.

I tillegg bør utvalget sammenligne praksis for nemnder og oppfølging, med andre nordiske land.

Utvalget skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides.

Utvalget kan forslå endringer i praktisering, lov og forskrift som følge av sine anbefalinger. Utvalget må også vurdere reglene om fosterantallsreduksjoner.

Følgende føringer skal legges til grunn for utvalgets arbeid:

  • Samfunnet skal så langt som råd sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst. Samfunnet skal sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskap om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, slik at antall svangerskapsavbrudd blir lavest mulig.
  • Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, skal tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis.
  • Medfører svangerskapet overhengende fare for kvinnens liv eller helse, kan det avbrytes uten hensyn til bestemmelsene i loven.
  • Helsepersonell skal fortsatt ha rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner mot å utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd.

Aktuelt: – Oppsiktsvekkende at Høie er uenig med Riksrevisjonen

Powered by Labrador CMS