800 ØYEPASIENTER I KØ PÅ EN AVDELING: Overlege og fungerende seksjonsleder for Øyeavdelingen ved Sykehuset i Vestfold; Martin Ystad, fortviler over manglende ressurser til å håndtere alle øyepasientene. – Mange kan ha tilstander som forverrer seg ved venting, og det ser vi i noen tilfeller, forteller han. Foto:

– Øyesykdommer forverres i køen

– Mange kan ha tilstander som forverrer seg ved venting, og det ser vi i noen tilfeller, forteller overlege Martin Ystad ved øyeavdelingen ved Sykehuset i Vestfold.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Øyesykdom er blant fagområdene som sliter mest med intern kø.

Det kommer frem av nye tall som viser antallet og andelen pasienter som står i såkalt intern kø, en kø som består av pasienter som har fått en «tentativ» frist som sykehuset har gitt dem.

Som Dagens Medisin skriver, er det 167.907 forsinkede pasientavtaler i spesialisthelsetjenesten.

Den nye indikatoren viser også antallet og andelen pasientkontakter som er forsinket fordelt på fagområde.

I Norge er det totalt 11.290 pasientkontakter innen øyesykdom man ikke har fått håndtert, noe som innebærer at over én av ti pasientavtaler på øyesykdom er forsinket

På Sykehuset i Vestfold er det 846 pasientkontakter som er forsinket, og dette utgjør 16 prosent av alle pasientkontaktene som dreier seg om øyesykdom, en andel som gjør at sykehuset er blant dem med høyest antall øyepasienter i intern kø.

Forverres ved venting
– Problemet er mangefasettert, sier Martin Ystad, overlege og fungerende seksjonsleder for Øyeavdelingen ved Sykehuset i Vestfold.

– Pasienter som skal ha injeksjoner er en veldig prioritert gruppe, da disse mister synet om de går over tiden. Men i køen forøvrig befinner det seg alle typer pasientgrupper, unntatt de mest alvorlige.

– Men disse kan ha tilstander som forverrer seg ved venting, og det ser vi i noen tilfeller, sier Ystad.

–  Når det gjelder årsaken til denne køen, så er én av dem at øyefaget har eksplodert med det økende antallet injeksjoner. Dette har tatt en helt vanvittig stor del av kaka etter hvert. Antallet øyeleger på sykehuset har riktignok økt, men et vel så stort problem er at vi ikke har nok hjemler i avtalepraksis. Det er et skrikende behov her i Vestfold.

Nystad viser til at til tross for at det er kommet flere øyeleger på sykehuset, så er det med flere pasienter og for få leger i avtalepraksis, en alvorlig situasjon etter hans oppfatning.

Avdelingen har hatt besøk fra Helse Sør-Øst og Sykehuspartners innsatsgruppe.

– De har sett på pasientflyt og slikt, og endret litt på profilen på poliklinikken samt strømlinjeformet visse pasientforløp, som for eksempel i injeksjonspoliklinikken. De er veldig flinke til å hjelpe, og vi fikk ned etterslepet, som tidligere var på 2000 pasienter.

Fortsatt er det altså en forsinkelse på over 800 pasientkontakter ved avdelingen.

– Problemet er der fortsatt. Jeg som seksjonsleder i sykehuset tar dette alvorlig. Vi kan ikke gjøre mer uten flere hjemler på avtalespesialister.

Helse Stavanger HF og Helse Møre og Romsdal HF har den høyeste andel av øyesykdomspasienter som står i intern kø. Av øyepasienter i hvert av de respektive foretakene, er en andel på 22 prosent av pasientkontaktene forsinket.

Oslo universitetssykehus HF og Helse Bergen HF er blant dem med lavest andel, begge foretakene har en andel på 4 prosent.

Powered by Labrador CMS