Gravide må skrive helsekortet sitt på papir noen år til etter at helseminister Bent Høie utsetter innføring av elektronisk helsekort for gravide Foto:
Gravide må skrive helsekortet sitt på papir noen år til etter at helseminister Bent Høie utsetter innføring av elektronisk helsekort for gravide Foto:

Utsetter elektronisk helsekort for gravide

I revidert nasjonalbudsjett som presenteres tirsdag anbefaler helseminister Bent Høie (H) å utsette tidsplanen for innføring av elektronisk helsekort for gravide.  

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I statsbudsjettet for 2017 la regjeringen 20 millioner på bordet til elektronisk helsekort for gravide. Oppdraget gikk til Direktoratet for e-helse. Nå skulle arbeidet sette fart etter mange års venting på det elektroniske kortet som skulle sikre en bedre svangerskapskontroll. Dagens helsekort skrives på papir. Hvert år må mer enn 60.000 gravide selv sørge for å ha med kortet til lege og svangerskapskontroll.    

Mer komplisert enn ventet 
I revidert nasjonalbudsjett som presenteres tirsdag 15. mai, kommer en ny anbefaling fra helseminister Bent Høie.

– Etableringen er mer komplisert enn først antatt. Derfor er jeg kommet til at det er best å utsette dette nå, sier helseminister Bent Høie til Dagens Medisin.

Han understreker at han har vært opptatt av å få til etablering av elektronisk helsekort for gravide, og at det er et viktig innsatsområde for å øke kvaliteten på svangerskapsomsorgen.

– Jeg sto nå i en situasjon hvor jeg i realiteten hadde to valg. Å utsette dette og inkludere det i arbeidet med én innbygger - én journal, eller gå for en mer usikker og dårligere midlertidig løsning, sier Høie.

Sammen med andre IKT-løp
– Gjennom dette sikrer vi at helsekort for gravide ses i sammenheng med øvrige nasjonale e-helsetiltak. Første skritt tar vi allerede nå, sier helseministeren. Han opplyser at Helse-Midt RHF har fått i oppdrag for 2018 å sørge for at svangerskapsomsorg inngår i arbeidet med Helseplattformen (felles journalløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge). Innføring av Helseplattformen skal etter planen starte i 2021-2022.

– Erfaringene som gjøres i Midt-Norge vil være verdifulle for resten av landet. Direktoratet for e-helse arbeider tett med Helse Midt-Norge RHF for å realisere dette, sier Høie.

 Fagforeningen støtter utsettelsen
Før helseministeren tok avgjørelsen om utsettelse hadde han forsikret seg om at både Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Den norske jordmorforeningen, stilte seg bak forslaget.

– Jeg hadde møte med de tre organisasjonene 15. mars hvor vi drøftet ulike alternativer for veien videre. Foreningene var tydelige på at de heller ønsker en helhetlig løsning som er integrert med de elektroniske pasientjournalsystemene enn en separat svangerskapsjournal nå, sier Høie.

Han opplyser til Dagens Medisin at man i Danmark forsøkte en slik mellomløsning med egen svangerskapsjournal.  

– Det ble ikke vellykket, sier helseministeren.  

Powered by Labrador CMS