STREIK: Bildet viser streikende utenfor Akershus universitetssykehus under streiken i fjor. Ahus sier de ikke har oversikt over de økonomiske konsekvensene som streiken fikk. Arkivfoto: Målfrid Bordvik Foto:
STREIK: Bildet viser streikende utenfor Akershus universitetssykehus under streiken i fjor. Ahus sier de ikke har oversikt over de økonomiske konsekvensene som streiken fikk. Arkivfoto: Målfrid Bordvik Foto:

Sykehusene tapte minst 40 millioner

Selv om sykehusene sparte millioner av kroner på lønnsutgifter, kostet avlyste operasjoner mer.

Publisert

Dagens Medisin har etterspurt tall fra Spekter på hvor mye arbeidsgiverne har tjent eller tapt på streiken. De sier de ikke har en slik oversikt, og viser til hvert enkelt foretak. Dagens Medisin har vært i kontakt med flere av sykehusene som var hardest rammet av streiken.

Les også: Legene kan tape 16.000 kroner hver

Helse Bergen opplyser at de tapte rundt 12 millioner kroner i de ukene streiken pågikk på grunn av redusert aktivitet. Samtidig sparte de 5,5 millioner kroner i reduserte lønnskostnader og 2 millioner kroner i varekostnad som følge av avlyst aktivitet.

– Oppsummert påvirket streiken sykehuset økonomisk sett negativt med fire-fem millioner kroner, opplyser økonomi- og finansdirektør Kristin Pundsnes i Helse Bergen.

25 mill. i Stavanger
Også Helse Stavanger rapporterer om et betydelig tap som følge av et høyt uttak av leger i kliniske stilinger.

– Vi hadde en nedgang i ISF-inntekter (Innsatsstyrt finansiering, red.anm.) på om lag 20 millioner kroner. Vi hadde også noen millioner kroner i lønnsbesparelse til leger og andre akademikere, men «besparelsen» må sees i sammenheng med andre medarbeidere som ikke fikk utnyttet arbeidstiden sin effektivt fordi de manglet viktige samarbeidspartnere i perioden, sier økonomidirektør Bjørn Munthe i Helse Stavanger, som anslår at sykehuset totalt tapte 20-25 millioner kroner på streiken.

Sykehuset Østfold tapte rundt 14,5 millioner på grunn av avlyste operasjoner og konsultasjoner. De sparte 3,4 millioner kroner i lønn, men kommer likevel negativt ut med 11,1 millioner kroner.

– I tillegg har kjøp av private plasser og gjestepasienter ved andre sykehus gitt betydelige merkostnader, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal.

Les også: Kutter ventelister etter streiken raskere enn antatt

Går i null i Oslo
Tapt inntekt, fristbrudd og reisekostnader for å sende pasienter til andre sykehus gjorde at Finnmarkssykehuset tapte 1,8 millioner kroner. Halvparten av dette tjente de inn igjen på sparte lønnsutgifter. Sykehuset understreker at de mangler tall fra noen klinikker, som gjør at det reelle tapet kan være noe høyere enn 900.000 kroner.

Sykehuset i Vestfold anslår at de går i null med det streikeuttaket som var der.

– Reduserte kostnader og tapte inntekter i forbindelse med streiken ser ut til å utjevne hverandre slik at effekten ikke blir stor i den ene eller andre retningen for Sykehuset i Vestfold, sier økonomidirektør Roger Gjennestad.

Heller ikke Oslo universitetssykehus har vurdert at streiken påvirket netto driftsutgifter, ifølge personaldirektør Morten Meyer.

Akershus universitetssykehus opplyser at de ikke har kvalitetssikrede på dette.

Powered by Labrador CMS