NEDGANG: Det var 12 prosent færre fødsler ved Oslo universitetssykehus i fjor sammenlignet på året før. Illustrasjonsfoto: Getty Images Foto:

NEDGANG: Det var 12 prosent færre fødsler ved Oslo universitetssykehus i fjor sammenlignet på året før. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

To til fire fødestuer skal stenges ved OUS

Årsaken til at fødestuene skal stenges er en nedgang i fødsler ved sykehuset.

Publisert

Fødeavdelingene ved OUS hadde 1.100 færre fødsler i fjor sammenlignet med året før. Ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet ble det registrert 8.273 fødsler i fjor mot 9.405 året før – altså en nedgang på 12 prosent.

– Dette er en betydelig nedgang, og det er avgjørende for oss å bruke våre fagfolk på den beste måten for alle fødekvinner, deres partner og den nyfødte, sier leder Marit Lieng av Kvinneklinikken ved OUS.

– Drift ved flere fødestuer enn antall fødsler tilsier, er verken god bruk av nøkkelkompetanse i avdelingen eller fornuftig bruk av de økonomiske ressursene som stilles til disposisjon for vår virksomhet, sier hun videre.

– En tragedie

OUS har 15 fødestuer på Ullevål og 5 på Rikshospitalet – totalt 20 fødestuer.

– Når vi nå planlegger å stenge to til fire fødestuer, reflekterer det nedgangen i antall fødsler, sier Lieng, som sier det ikke er besluttet hvilke fødestuer som stenges.

Vedtaket ble lagt fram på et allmøte tirsdag. Kristin Bøhn, som er jordmor ved ABC-klinikken og tillitsvalgt, er svært skuffet over nyheten.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det er en tragedie. Det er en tragedie for fødselsomsorgen i Oslo, sier Bøhn til VG.

Gjennomgang av fødetilbudet 

Tirsdag holdt også helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol den årlige sykehustalen og overleverte oppdragsbrev til de regionale helseforetakene. Helseministeren ba sykehusene se på finansieringen av fødselsomsorgen.

– Fordi det har kommet kritikk fra faglig hold, vil jeg be sykehusene se på finansieringen av den spesialiserte fødselsomsorgen for å sikre at inntekts- og budsjettmodeller understøtter tjenesten på ønsket måte, sa Kjerkol. 

I dag får fødeavdelinger penger etter hvor mange fødsler de har. Kompliserte fødsler med inngrep som keisersnitt gir mer penger enn såkalt naturlig fødsel uten inngrep.

Organisasjoner som Barselopprøret og Jordmorforbundet har i lengre tid kritisert denne ordningen. De mener at konsekvensen er at føde- og barselavdelinger ofte må kutte i budsjettene.

Kjerkol pekte også på at regjeringen har økt bevilgningene til utdanning av spesialsykepleiere og jordmødre.

Powered by Labrador CMS