GLAD: Lars Bø jubler over endelig å ha fått innvilget pengestøtte til stamcellestudien for MS. Foto:

Sikret finansiering - får 20 millioner til MS-studie

Overlege Lars Bø i Bergen jubler over pengestøtten til stamcellestudien på MS.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

STAMCELLESTUDIEN

Skal inkludere pasienter som opplever sykdomsprogresjon, etter å ha prøvd en forebyggende behandling mot MS.Forskningen skal inkludere data fra behandling av pasienter i Sverige, Danmark og Nederland, dersom de får til finansiering innad i landene.100 pasienter skal randomiseres til enten stamcelletransplantasjon, eller til medikamentell behandling med legemidlet alemtuzumab (Lemtrada).

–Dette er svært, svært gledelig, sier Lars Bø ved Haukeland universitetssjukehus, til Dagens Medisin.

Det er helseforetakenes system for klinisk behandlingsforskning som mandag offentliggjør at de støtter stamcellestudien med nær 20 millioner kroner.

–  Denne studien vil kunne har stor betydning for å få etablert om det virkelig er et bedre alternativ for pasientene, sier han.
– I og med at dette ikke er en behandling med kommersielt potensial, så ville den aldri fått plass i ordinær behandling uten midler, sier Bø til Dagens Medisin.

Etter at det i fjor ble klart at det skulle gjennomføres en behandlingsstudie på stamcelletransplantasjon for MS-pasienter med alvorlig attakkpreget sykdom, har det vært uavklart hvordan behandlingen skulle finansieres i studien.

I studien skal pasienter randomiseres til enten stamcelletransplantasjon eller standard medikamentbehandling med alemtuzumab (Lemtrada).

Bø sier de tar sikte på å komme i gang med studien så raskt som mulig i nær fremtid, etter å ha fått avklart de nødvendige registreringer og godkjenninger.
Studien skal inkludere pasienter over ett til to år.

– Deretter må vi følge pasientene i alle fall over to år, og så gjøre opp resultatene. Vi snakker om en femårsperiode her, sier Bø.

20 pasienter er allerede behandlet med stamcelle-transplantasjon i Bergen.

– Når det kommer til virkning og bivirkning og resultater så er de så langt samsvarende med, og ser ut til å være tråd med, tidligere publiserte studier.

Syv prosjekter fikk penger
Det er De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) som mandag har tildelt til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter, hvor av stamcellestudien altså fikk nær 20 millioner kroner.
Per Morten Sandset, direktør for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst påpeker at det har vært en reell konkurransesituasjon for de 51 søkerne.

– Prosjektene er vurdert av internasjonale faglige eksperter, som er toppfolk innen klinisk forskning, sier Sandset.

Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Hvert prosjekt mottar en støtte på mellom 12 og 20 millioner kroner over fem år.
Her er de andre seks prosjektene som fikk støtte (beløp i millioner):

Bjørn Atle Bjørnbeth

Acetylsalisylic Acid as Secondary Prevention in Colorectal Cancer (ASAC Trial)

19.37

Håvard Ove Skjerven

The Norwegian Antibiotics for Pneumonia in Children (NAPiC) study

19.32

Ellisiv B Mathiesen

Tenecteplase in wake-up ischaemic stroke trial - TWIST

15.49

Torbjørn Omland

PRevention of cArdiac Dysfunction during Adjuvant breast cancer therapy (PRADA-2):

 A Randomized, Placebo-controlled, Multicenter Trial

20.00

Espen Andre Haavardsholm

A Norwegian multicentre trial assessing the effectiveness of tailoring

infliximab treatment by therapeutic drug monitoring, the NOR-DRUM study

12.43

Oddbjørn Straume

A Phase 1b/2 clinical trial with Axl kinase inhibitor BGB324

in combination with Dabrafenib/Trametinib or Pembrolizumab in

Metastatic Melanoma: Identification of predictive markers of response

17.57

Powered by Labrador CMS