VIL HØRE FRA ALLE: – Vi må være sikre på at alle som har noe de ønsker å meddele om dette, får formidlet sitt syn, sier leder Stig Slørdahl i Beslutningsforum om avgjørelsen om å opprette den første høringen i Beslutningsforums historie.  Foto: Vidar Sandnes
VIL HØRE FRA ALLE: – Vi må være sikre på at alle som har noe de ønsker å meddele om dette, får formidlet sitt syn, sier leder Stig Slørdahl i Beslutningsforum om avgjørelsen om å opprette den første høringen i Beslutningsforums historie. Foto: Vidar Sandnes

Sender ut høring for første gang – ber om innspill om kontroversiell metode

Beslutningsforum sender ut en åpen høring om organdonasjonsmetoden cDCD. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Mandag ble den omstridte organdonasjonsmetoden «controlled donation after circulatory deatch (cDCD)» tatt opp i Beslutningsforum. Det skjer etter at Folkehelseinstituttet utarbeidet en metoderapport som slo fast at loven ikke er til hinder for innføring av metoden. Rapporten ble tatt positivt imot av organdonasjonsmiljøet ved Oslo universitetssykehus, som mente at metoden hadde fått støtte, men kritikere har hevdet at debatten ikke var over

Nå har de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene bestemt seg for å hente inn innspill om hvorvidt metoden skal tas i bruk.

Dette er metoden *Når behandlende lege har bestemt å trekke tilbake intensivbehandling av uhelbredelig skadede pasienter og pårørende har akseptert avgjørelsen, kontaktes donasjonspersonell. Hjerneskaden må være av en slik karakter at pasienten ikke mister hjernesirkulasjonen totalt. * Før tilbaketrekkingen anlegges sentrale katetere i lysken for å få tilgang til arterie og vene, og pasienten gis en liten dose heparin som skal forhindre koagulasjon i organene. * Behandlende lege foretar tilbaketrekkingen, ivaretar palliative tiltak og konstaterer død etter fem minutter uten arteriepuls.  * Regional normoterm perfusjon (RNP) blir brukt for å beskytte organene mot skadene etter perioden med varm ichemi. Det fungerer ved at den gir oksygenrikt blod til bukorganene. En aortablokker hindrer at blodet når hjerte og hjerne. Etter at RNP er etablert, blir avdøde overført til operasjonsstue for organuttak. * Pårørende kan være tilstede under tilbaketrekking av intensivbehandling og etter at RNP-krets er etablert. Kilde: OUS

Åtte uker stilles til rådighet til å gi innspill i høringen som er åpen for alle.

– Dette er en vanskelig sak som har både etiske og juridiske sider, så det er viktig å få saken belyst, sier leder Stig Slørdahl i Beslutningsforum til Dagens Medisin.

Han viser til at det har blitt debatt om dødskriteriene – hva som skal til for å si at en person er død.

– Vi har hatt definerte kriterier for død i mange år. Denne saken skaper en del usikkerhet, derfor ønsker vi innspill, sier Slørdahl.

Venter og ser

Lederen i Beslutningsforum understreker at metoden ikke har blitt diskutert av de administrerende direktørene, utover avgjørelsen om å lage en åpen høring.

– Det har allerede vært mye debatt om denne metoden og Folkehelseinstituttet har laget en rapport om metoden. Hva forventer du at vil komme ut av denne prosessen, utover det som så langt er kommentert om metoden?

– Jeg ønsker ikke å gå inn i saken nå. Vi har fått en rapport og nå ønsker vi å vente og se på hva høringen gir oss, sier Slørdahl.

– Vi må være sikre på at alle som har noe de ønsker å meddele om dette, får formidlet sitt syn.

Første høring

Dette er den første gangen etter at Beslutningsforum ble opprettet i 2013 at det inviteres til å gi innspill gjennom en høring.

– Vil dere komme til å opprette høringer i flere saker fremover?

– Det har vi ikke diskutert, men vi var enige om at dette er en sak hvor det passer med en bred høring.

Slørdahl anslår at saken vil komme opp igjen i Beslutningsforum i april eller mai.

– Nå blir det åtte ukers høringsfrist, og så skal gjøres et arbeid med innspillene. Når vi kan ta opp saken igjen avhenger blant annet av hvor mange høringsuttalelser vi får.

Håper fagmiljøene engasjerer seg

Morten Horn, overlege ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, deltok i faggruppen som bisto Folkehelseinstituttet med rapporten om metoden. Han sa før jul at han mente at «diskusjonen ikke var over». Horn mener at høringsprosessen Beslutningsforum legger opp til er «et skritt i riktig retning».

– Hvis vi skal gjøre en stor endring og utvide et anerkjent dødskriterium som har vært brukt ved organdonasjon i førti år, så er det viktig at det er veloverveid og godt diskutert. Dødskriteriene vi bruker ved organdonasjon må ha legitimitet, både i befolkningen og i fagmiljøene rundt om i landet.

– Hva forventer du av prosessen videre?

– Jeg vet at det er mange som har meninger om dette og jeg håper fagmiljøene nå ser at det er viktig å engasjere seg og bidra til at vi kan få en bred diskusjon.

Ser frem til beslutning

Donoransvarlig lege ved Oslo universitetssykehus, Dag W. Sørensen, sa til Dagens Medisin før jul at han opplevde at organdonasjonsmetoden hadde fått støtte i Folkehelseinstituttets rapport.

– Jeg ser frem til høringen, sier Sørensen til Dagens Medisin mandag i en kort kommentar.

–  Jeg tenker at rapporten er et godt utgangspunkt for diskusjon, og så ser jeg frem til at det kommer en beslutning i Beslutningsforum.

Powered by Labrador CMS