Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde
TAS OPP: Administrerende direktør i Helse Midt-Norge og leder for Beslutningsforum Stig Slørdahl skal diskutere hvordan forumet skal diskutere hvordan de skal gå frem i saken om en ny organdonasjonsmetode. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Beslutningsforum tar opp omstridt organdonasjonsmetode

Donasjonsmetoden cDCD skal opp på møtet til de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i slutten av måneden. Formålet med møtet er å avklare prosessen videre.

Publisert: 2020-01-20 — 12.14

Saken er oppdatert.

Før jul mottok Bestillerforum en rapport fra Folkehelseinstituttet om den nye organdonasjonsmetoden controlled Donation after Circulatory Death (cDCD). Metoden ble først tatt i bruk ved Oslo universitetssykehus, men det ble forsøkt å innføre metoden på andre sykehus ble metoden stoppet isteden all bruk av metoden, som følge av motstand i fagmiljøene i Bergen og Tromsø. Da rapporten fra Folkehelseinstituttet var klar, sa donoransvarlig lege ved OUS at han opplevde at metoden hadde fått støtte. Tidligere kritikere av metoden har imidlertid gitt uttrykk for at diskusjonen om metoden ikke er over.

Saken skal nå opp på det første møtet i Beslutningsforum i 2020, den 27. januar. Da skal det diskuteres hvordan beslutningsprosessen skal foregå. Fagdirektørene i de regionale helseforetakene, som behandlet saken i Bestillerforum før jul, skal gi sine innspill.

– Vi skal gi våre råd til de administrerende direktørene. Avgjørelsen må direktørene ta, men de får våre råd med på veien, sier Geir Tollåli, fagdirektør ved Helse Nord og leder av Bestillerforum til Dagens Medisin.

Til sammen ni metoder skal behandles i det forestående møtet i Beslutningsforum. En av de andre metodene som skal behandles i samme møte gjelder hjertetransplantasjon etter hjernedød. Denne metoden er ikke en del av debatten om cDCD.

Skal ikke opp i Stortinget

Helseministeren svarte nylig på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) om den omdiskuterte metoden og hvorvidt innføring av metoden skal debatteres i Stortinget.

«Bestillerforum tar sikte på en bred og involverende prosess med invitasjon til å komme med innspill. Beslutningsforum RHF har deretter ansvar for en beslutning i denne saken, slik som i andre saker om innføring av nye metoder», heter det i svaret fra Høie.

«Jeg legger derfor ikke opp til at Stortinget skal ta stilling til innføring av organdonasjon etter hjerte- og åndedrettsstans», skriver Høie.

Tollåli er fornøyd med å få en avklaring fra statsråden om at saken skal behandles videre innen Systemet for nye metoder.

– Det var fint å få en avklaring angående hvilket løp som forventes videre.

– Bred, offentlig behandling

Fagdirektøren vil ikke ut med hva fagdirektørene konkret vil be sine ledere gjøre med den betente saken når de møter de administrerende direktørene om under to uker.

– Vi ønsker en åpen og inkluderende prosess, sier Tollåli og viser til tidligere uttalelser.

Da rapporten fra Folkehelseinstituttet ble behandlet av Bestillerforum før jul, sa Tollåli til Dagens Medisin at fagdirektørene hadde diskutert saken nøye.  

– Dette er en spesiell sak som har store samfunnsmessige konsekvenser; både juridiske, politiske og etiske. Derfor legger vi opp til en bred, offentlig behandling der folk får anledning til å komme med innspill. Hvordan dette i praksis skal foregå, vil vi komme tilbake til.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!