Foto:
Foto:

OUS: Halvparten varsler ikke om kritikkverdige forhold

Fire av ti begrunner sin taushet med at de tror ubehagelighetene ville blitt for store dersom de hadde varslet, ifølge Fafo- undersøkelsen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

En fersk undersøkelse om varsling og ytingskultur på Oslo universitetssykehus viser at halvparten av dem som i løpet av de siste 12 månedene har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, har unnlatt å varsle om det.

Undersøkelsen legges frem torsdag, er utført av Fafo, og er en av tre undersøkelser om varsling og ytringskultur i norsk arbeidsliv.
– Ubehagelig
Fire av ti begrunner sin taushet med at de tror ubehagelighetene ville blitt for store dersom de hadde varslet, ifølge undersøkelsen.

– Vi vet fra andre undersøkelser at en viktig grunn til å unnlate å varsle er frykt for represalier. Dette er også en viktig begrunnelse i OUS, skriver forskerne.
– Dernest ser vi at om lag tre av ti svarer at de har sett at det å melde fra medfører store personlige belastninger for den enkelte, og på tredje plass kommer «Det ville ødelegge mine karrieremuligheter», skriver forskerne, som sier dette er funn som skiller seg fra det de har registrert i andre undersøkelser.

OUS er som en trykkoker hvor toppledelsen skjønnmaler og forvrenger sannheten for å dekke over en betydelig ressursmangel. Sitat hentet fra spørreundersøkelsen

Få svarte
Undersøkelsen har lav svarprosent: Av 9400 som mottok den nettbaserte, anonyme spørreundersøkelsen, var det i overkant 2900 som svarte, 35 prosent.

Fafo-forskerne mener en nærliggende forklaring til at så få svarte, er at mange av spørsmålsmottakerne ikke sitter ved en PC i løpet av dagen.

– Dette er også noe vi har sett i andre undersøkelser innenfor brukerrettede offentlige tjenester, som for eksempel utdanning og helse.

Frykter for anonymiteten
– I skjemaene har det fra flere arbeidstakere kommet tilbakemeldinger om at de frykter for sin anonymitet. Vi kan derfor ikke utelukke at frykt for identifisering kan ha påvirket svarprosenten, heter det videre i rapporten.
Resultatene støtter heller ikke en teori om at utvalget i undersøkelsen domineres av arbeidstakere som har stor interesse av å få fram sitt syn om kommunikasjonsproblemer og varsling i OUS, mener forskerene:

– Våre analyser støtter ikke en slik teori. Hvis så hadde vært tilfelle, er det grunn til å tro at varslingsaktiviteten ville være langt høyere enn det vi ser i denne undersøkelsen. Det er også mange som svarer «vet ikke» når vi spør om mulige begrensninger på eksterne ytringer, skriver forskerne.

Tillitsvalgt: - Bekrefter bekymring
Foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus (OUS) Aasmund Bredeli, mener rapporten bekrefter at sykehuset har store utfordringer når det gjelder varsling og oppfølging av varslingssaker i lederlinjen.
- Mange tør ikke si ifra om kritikkverdige forhold som gjelder gjelder faglige eller ledelsesmessige fohold av frykt for sanksjoner. Disse funnene bekrefter tillitsvalgts bekymring som ble adressert sist vinter. Det bør avstedkomme en holdningsendring i organsisasjonen som tar sikte på å skape trygghet for ansatte som varsler om kritikkverdige forhold, sier Bredeli til Dagens Medisin.
Les hele undersøkelsen her.

Powered by Labrador CMS