KREVER BEDRE TALL: Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen krever bedre tall for ventetider på norske sykehus.  Foto: Vidar Sandnes
KREVER BEDRE TALL: Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen krever bedre tall for ventetider på norske sykehus. Foto: Vidar Sandnes

Krever brudd på «intern frist» som nasjonal ventetid-indikator

– Det er behov for bedre tall og sammenligningsgrunnlag om de reelle ventetidene for pasientene, sier Torgeir Micaelsen (Ap).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nye tall for hvilke sykehus og fagområder som har flest pasienter som har fått brutt fristen for behandling eller kontrolltime som sykehusene har satt, kom nylig på bordet.

61.000 pasienter med brutt intern frist i Helse Sør-Øst
Det er helseminister Bent Høie (H) som har lagt frem tallene som svar på stortingsrepresentant Torgeir Micaelsens (Ap) skriftlige spørsmål i Stortinget nylig.
Tallene viser fordelingen på fagområder og sykehus i Helse Sør-Øst for de 61.000 pasienter som har fått brutt fristen, og som venter i intern kø i sykehusene.

– Tallmaterialet viser at det for mange pasienter kan være lang ventetid for konsultasjoner og behandlinger selv om det ikke synes på noen offisielle statistikker, sier Torgeir Micaelsen, arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson.

– Det er særlig alvorlig at det det er over 60 000 pasienter – bare i Helse Sør-Øst – som får sine medisinske frister brutt samtidig som sykehusene står oppført med kort ventetid på de offisielle ventelistene.

– Behov for bedre tall
Han mener tallene bekrefter at det er behov for bedre tall og sammenligningsgrunnlag om de reelle ventetidene for pasientene.

– Det er ikke i pasientenes interesse at ventetiden frem til første konsultasjon er lav dersom dette fører til de samme pasientene blir satt i en ny, intern kø hvor sykehusene ikke er i stand til å følge opp innenfor medisinske frister sykehuset selv har satt.

– Indikatoren for såkalt «brutt tentativ frist for behandling» bør snarest etableres som en nasjonal indikator som gjør at tallene for alle sykehus kommer frem, sier Micaelsen.

– Dette er jeg gjort kjent med kan gjøres på en enkel og ubyråkratisk måte. Deretter bør disse tallene offentliggjøres sammen med den «offisielle ventelisten» slik at pasienter og henvisende lege kan gjøre seg opp en mening om sykehusenes evne til å ta hånd om pasientene også etter første konsultasjon i sykehus.

– Uakseptabelt
– I tillegg må det etablereres et systematisk arbeid med hjelp, støtte og klare krav til de sykehusavdelingene som ikke er i stand til å ta vare på sine egne pasienter innenfor fristene de selv setter. Enkelte av tallene som i dag blir kjent, er helt uakseptable, framholder han.

Like før sommeren ble både helseministeren og statsminister Erna Solberg bedt om å svare for venteliste-praksisen, blant annet i  spørretimen i Stortinget, der flere stortingspolitikere ba Solberg om svar.  

Her sa statsminister Erna Solberg (H) blant annet:

– Hvis det kan stilles spørsmål ved statistikken skal vi gå gjennom den.

Helseministeren har også bedt Helsedirektoratet om å finne ut av hvorfor praksisen er som den er, men har sagt at dette er et tidkrevende arbeid, og at det derfor ikke vil foreligge noe svar på granskingen før mot slutten av året.
– Tallgrunnlaget som nå først har blitt kjent etter at Stortinget har måttet kreve å så se tallene, er et nytt skudd for «venteliste-historien» til Høyre og Frp. Fra før av har helseminister Bent Høie (H) bedt sitt eget fagdirektorat til å granske hvorfor langt flere pasienter får rett til videre utredning enn behandling, sier Micaelsen.

 – De nye tallene dokumenterer at selvskrytet til Høyre og Frp bør dempes kraftig og at for mange pasienter og fagfolk har egne erfaringer «bak fasaden» til regjeringspartiene.

Bent Høie har imidlertid sagt at regjeringspartiene kommer til å fortsette med å skryte av resultatene de har oppnådd.

Regjeringspartiene er lei
Etter Micaelsens mange spørsmål i Stortinget om saken, la ikke Høyres Kristin Ørmen Johnsen skjul på at man i regjeringspartiene har sett seg grundig lei på Torgeir Micaelsens kritikk.

– Det har siden 2013 vært jobbet systematisk fra regjeringen med støtte fra flertallet i Stortinget med å redusere ventetider og kø i spesialisthelsetjenesten. Mange tiltak er satt i verk uten at Arbeiderpartiet har engasjert seg i dette, sa Ørmen Johnsen nylig til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS