BLIR INSTRUKTØRER: Under en koloskopi er det viktig å unngå strekk i tarmen, som gir smerte. Overlege Tanja Owen fra Vestfold sykehus og Ole Darre-Næss fra Bærum sykehus trener seg på instruktørrollen ved å «lære opp» prosjektleder Thomas de Lange. Gastrosykepleier Knut Eyvind Hofseth (t.h) bistår.  Foto:  Anette Andresen
BLIR INSTRUKTØRER: Under en koloskopi er det viktig å unngå strekk i tarmen, som gir smerte. Overlege Tanja Owen fra Vestfold sykehus og Ole Darre-Næss fra Bærum sykehus trener seg på instruktørrollen ved å «lære opp» prosjektleder Thomas de Lange. Gastrosykepleier Knut Eyvind Hofseth (t.h) bistår. Foto: Anette Andresen
UNDERVISER: Roland Valori (nr to fra venstre) fra Storbritannia har holdt på med endoskopi i 15 år, og deler teknikken med kolleger i Australia, Canada, Norge, Sverige og Danmark. Her diskuterer han en pågående koloskopi via skjermbilder med sykehusleger i Helse Sør-Øst.  Foto:  Anette Andresen
UNDERVISER: Roland Valori (nr to fra venstre) fra Storbritannia har holdt på med endoskopi i 15 år, og deler teknikken med kolleger i Australia, Canada, Norge, Sverige og Danmark. Her diskuterer han en pågående koloskopi via skjermbilder med sykehusleger i Helse Sør-Øst. Foto: Anette Andresen

Her går legene på endoskopiskole

Slik skal kvaliteten på undersøkelsen bli bedre – med mindre smerter for pasienten og færre oversette kreftdiagnoser.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Kunsten er å gjøre det sakte, sier overlege Tanja Owen ved Vestfold sykehus til overlege Thomas de Lange ved Kreftregisteret. Det er de Lange som styrer endoskopet mens Owen øver seg på instruktørrollen under en koloskopi på Rikshospitalet.

De Lange leder endoskopiskolen i Helse Sør-Øst der nye endoskopører får opplæring og erfarne endoskopører får sertifisering som instruktører. Han har hentet inn eksperter fra Storbritannia og Canada som følger koloskopien av en pasient via skjerm og diskuterer underveis med de andre kursdeltakerne. 

Varierende kvalitet
Nylig viste en studie publisert i JAMA at det er store individuelle ferdighetsforskjeller mellom leger for hva som oppdages – og hva som blir oversett – under en koloskopi.

– Kvaliteten på undersøkelsene er et problem i dag, både når det gjelder hva man finner og pasientopplevelsen. Undersøkelsen kan gjøres skånsomt, men man må lære seg teknikken. Hittil har dette vært kunnskap man selv har tilegnet seg selv, uten opplæring, sier de Lange.

Håper på nasjonal innføring
Endoskopiskolen begynte i det små i 2011, men mer systematisk siden 2014. Fortsatt er det et prøveprosjekt, men lederen håper det kan innføres nasjonalt.

– Uavhengig av om det blir tarmkreftscreening ønsker vi et like godt tilbud over hele landet til de som trenger tarmundersøkelse. Målet med opplæringen er å redusere ubehag for pasientene samt risikoen for forsinket kreftdiagnose. Da er dette en liten investering for å ordne opp i lidelse og mer omfattende behandling senere, sier overlegen.

Les også: Skal gi råd om tarmkreftscreening

Powered by Labrador CMS