NYRETRANSPLANTASJON: De fleste som står på venteliste for organtransplantasjon, venter på nyretransplantasjon. I fjor ventet over 300 pasienter på nyre. Arkivfoto: Ole Morten Øyen Foto:
NYRETRANSPLANTASJON: De fleste som står på venteliste for organtransplantasjon, venter på nyretransplantasjon. I fjor ventet over 300 pasienter på nyre. Arkivfoto: Ole Morten Øyen Foto:

Flere døde mens de ventet på organtransplantasjon

I fjor døde 29 personer mens de ventet på organtransplantasjon. Det var flere enn året før.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

29 personer døde i fjor mens de stod på venteliste. Ifølge organdonasjon.no var det flere enn året før.

Per 31. desember i fjor stod 420 pasienter på venteliste for organtransplantasjon. Det er en økning på 41 prosent, fra 298 i 2006.
Flest venter på nyrer. I fjor gjaldt dette 304 pasienter.
Ifølge årsrapporten for transplantasjoner og organdonasjon fra Oslo universitetssykehus Rikshospitalet har antallet transplantasjoner økt med cirka 32 prosent siden 2006. Men også antallet pasienter med behov for organtransplantasjon har økt.

Nei fra én av fire
Samtidig viser også tallene i årsrapporten at 26 prosent av pårørende sa nei til organdonasjon i fjor – enten ut fra eget eller avdødes ønske.  

Av 294 meldte mulige donorer i fjor, ble 134 utelukket av medisinske årsaker. Av de 153 aktuelle der pårørende ble spurt om donasjon, ble det gitt avslag for 40 (26 prosent) av dem.

Avslagsprosenten har de siste ni årene variert mellom 17 og 29 prosent og var lavest i 2012.
Nye tall fra Oslo universitetssykehus (OUS) viser at de første tre månedene var avslagsprosenten på hele 33 prosent, som er den høyeste andelen for første kvartal de siste fem årene.

Kapasitet
Første kvartal i år er det gjennomført flere nyre- og levertransplantasjoner enn i samme periode året før, melder OUS på sin hjemmeside. Men tallene viser også en nedgang i antallet transplanterte hjerter og lunger, parallelt med økende antall pasienter som venter på å få nytt hjerte eller nye lunger.

– Vi er veldig fornøyd med at antallet nyre- og levertransplantasjoner nå går opp slik at ventelistene reduseres. Det er viktig at alle involverte jobber sammen for å øke antallet tilgjengelige organer både fra levende og avdød donor. Vi er også i stand til å håndtere en fortsatt økning, og kapasitet til selve transplantasjonen skal ikke være en begrensende faktor, sier klinikkleder ved Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon ved OUS, Morten Tandberg Eriksen.
Intern konflikt
VG omtalte nylig en arbeidskonflikt ved sykehusets  transplantasjonskirurgiske avdeling. Ifølge VG var tre leger permittert over lengre tid, og avisen viste til at antallet transplantasjoner gikk ned i fjor, sammenlignet med året før.

Tandberg Eriksen uttalte til VG at den interne konflikten ikke har påvirket antallet transplantasjoner.

– Denne personalsaken har ikke hatt noen konsekvenser for tilbudet til pasientene, sa Tandberg Eriksen til avisen.

Powered by Labrador CMS