MÅ HA BESKYTTELSE: Folkehelseinstituttet ved Nina Sorknes (på bildet) anbefaler bruk av åndedrettsvern i situasjoner hvor helsepersonell er spesielt eksponert.  Foto: Arkivfoto/Folkehelseinstituttet/Lasse Moe
MÅ HA BESKYTTELSE: Folkehelseinstituttet ved Nina Sorknes (på bildet) anbefaler bruk av åndedrettsvern i situasjoner hvor helsepersonell er spesielt eksponert. Foto: Arkivfoto/Folkehelseinstituttet/Lasse Moe

FHI gir nye råd om risikosituasjoner på sykehus

– Aldri før har vi måttet plassere et stort antall pasienter med en smittsom sykdom på samme areal, slik vi forventer å gjøre nå. Det vil sette enorme krav til de ansatte, sier Nina Storknes i Folkehelseinstituttet.

Publisert

Over 50 personer er innlagt på sykehus med påvist smitte av koronaviruset covid-19 per mandag, i følge oversiktene til VG og NRK. Sykehusene rigger seg for å kunne motta den store mengden pasienter som anslås å komme, blant annet ved å utsette planlagte operasjoner.

Folkehelseinstituttet har så langt operert med generelle råd om tiltak i spesialisthelsetjenesten. Nå spisses rådene.

– Vi ser at det er behov for å tilpasse rådene våre til spesielle settinger, sier Nina Sorknes, intensivsykepleier og seniorrådgiver ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet (FHI).

De nye rådene gjelder risikosituasjoner ved behandling av pasienter med koronavirus på intensivavdelinger. Rådene er utarbeidet i samarbeid med fagmiljøene innen anestesi og Helsedirektoratet.

Anbefaler bruk av maske

Pasienter som får påvist covid-19 skal legges på isolat eller enerom med tilgang til eget toalett, ifølge rådene fra FHI. Det anbefales at helsepersonell bruker kirurgisk munnbind, frakk med lange ermer, hansker og øyebeskyttelse som visir når de går inn til pasientene.

Kravene til smittevern skjerpes imidlertid hvis helsepersonell skal gjennomføre «aerosoldannende prosedyrer».

Aerosol er dråper eller partikler som holder seg svevende en tid i luften. FHI har nå utarbeidet en liste over hvilke prosedyrer som inkluderes i kategorien som for eksempel intubering av pasienter og undersøkelse av luftveier og lunger, bronkoskopi.

– Vi så at det var behov for en presisering på dette punktet, sier Sorknes.

– Dette er prosedyrer hvor behandlerne er nær pasienten. Pasienten kan for eksempel hoste eller brekke seg, og behandlerne er derfor veldig eksponerte. Ved disse prosedyrene anbefales bruk av åndedrettsvern, FFP3.

– Skal være oppmerksomme

Folkehelseinstituttet anbefaler at denne typen prosedyrer fortrinnsvis gjennomføres i rom med undertrykk eller et enerom.

– Dersom prosedyren kan planlegges bør det vurderes hvilke arealer som er best egnet for å redusere smittespredningen til et minimum, sier Sorknes.

– I øyeblikkelig hjelp-situasjoner kan det være at dette ikke lar seg gjøre. Helsepersonell skal være spesielt oppmerksomme på egen beskyttelse i slike situasjoner.

Kohortisolering: – Aldri skjedd før

Det gis også råd om kohortisolering av intensivpasienter, det vil si at flere syke er plassert samme sted, som på samme rom eller i en avskjermet del av en sengeavdeling.

– Hadde vi hatt tilstrekkelig med enerom og isolat hadde vi lagt pasientene der, men å legge pasientene i isolat stiller store krav til bemanning. I en unntakstilstand må vi tenke alternativt, sier Sorknes.

– Aldri før har vi måtte plassere et stort antall pasienter med en smittsom sykdom på samme areal, slik vi forventer å gjøre nå. Det vil sette enorme krav til de ansatte. Hver pasient skal isoleres fra pasienten ved siden av, slik at de ikke smittes av andre sykdommer som medpasientene har.

Hun viser til at de fleste sykehus har intensivavdelinger med åpne løsninger.

– Intensivavdelingene er bygget med fokus på god overvåkning av pasientene og ikke med tanke på at pasientene kan ha smittsomme sykdommer.

Oppfordrer sykehusene til å finne arealer

Ved kohortisolering anbefales sykehusene å planlegge lagre til sterilt gods, medikamenter og tekstiler i et annet areal enn der isolerte pasienter ligger.

– Vi har i lang tid vært i dialog med sykehusene og anbefalt at de vurderer hvilke som er de best egnede arealene til bruk for flere pasienter sammen og hva som skal til for å få dem til å fungere. Her har en behov for god plass og at mye avansert utstyr skal stå tett inntil pasientene, så det er ikke slik at hvilket som helst areal kan tas i bruk, sier Sorknes.

– FHI utarbeider overordnede råd og anbefalinger som må tilpasses lokale forhold. Det er viktig å understreke at behovene kan variere regionalt og lokalt. Det er i hovedsak sykehusenes smittevernpersonell som skal stå for vurderingene i samarbeid med intensivavdelingene.

– Er sykehusene godt nok forberedt per i dag?

– Det er vanskelig å si. Intensivavdelingene er godt bemannet med kompetent personell. Problemet er at de er for få, at det er en utfordringer knyttet til utstyr og at arealene ikke nødvendigvis er egnet til å ta imot pasienter i så stort antall.

Her er alle anbefalingene fra FHI.

Powered by Labrador CMS