GIGAPROSJEKT: Prosjektleder Kari Gro Johanson foran to  av byggene som utgjør det nye sykehuset. Foto: Julie Kalveland
GIGAPROSJEKT: Prosjektleder Kari Gro Johanson foran to  av byggene som utgjør det nye sykehuset. Foto: Julie Kalveland
FØDEBRO: Byggene knyttes sammen av broer og ganger. Denne broen skal frakte fødende som skal ta keisersnitt direkte over i behandlingsbygget. Foto: Julie Kalveland
FØDEBRO: Byggene knyttes sammen av broer og ganger. Denne broen skal frakte fødende som skal ta keisersnitt direkte over i behandlingsbygget. Foto: Julie Kalveland
MIDTPUNKT: Mellom byggene går en gang som skal gjøre det enklere å orientere seg. Den nederste gangen skal være åpen for publikum. Den øverste skal være forbeholdt ansatte og pasienttransport, forklarer prosjektdirektør Kari Gro Johanson. Tvers gjennom torget i midten skal det gå busser. Foto: Julie Kalveland
MIDTPUNKT: Mellom byggene går en gang som skal gjøre det enklere å orientere seg. Den nederste gangen skal være åpen for publikum. Den øverste skal være forbeholdt ansatte og pasienttransport, forklarer prosjektdirektør Kari Gro Johanson. Tvers gjennom torget i midten skal det gå busser. Foto: Julie Kalveland

Nytt sykehus i Stavanger: Flatpakkede bad og senger i heis

Det nye sykehuset i Stavanger legger opp til IKEA-løsninger, utsikt fra sengekanten og «dumme vegger».

Publisert

STAVANGER (Dagens Medisin): Adgangskontrollen er streng ved den gigantiske arbeidsplassen på Ullandhaug i Stavanger hvor det etter planen skal ligge over 200.000 kvadratmeter sykehus når alt er klart.

I første omgang skal 125.000 kvadratmeter være klare til innflytting av pasienter og ansatte ved slutten av 2024. Kari Gro Johanson styrer spakene i prosjektet Nye SUS.

– Er det ikke flott? Spør hun og ser ned på det som kalles for torget, plassen mellom sykehusbyggene.

Johanson har styrt prosjektet siden 2014, og har bakgrunn fra oljebransjen. Hun er også ansatt i Sykehusbygg.

Vernehjelmene som deles ut ved inngangen, og prosjektlederens hjelm, er fortsatt merket med ”SUS2023”.

I utgangspunktet skulle den første delen av byggeprosessen være ferdig til neste år. Årsaken til at det har tatt lengre tid med byggingen, er imidlertid ikke utsettelser, men heller endrede lånebetingelser som gjorde det mulig å bygge 20.000 kvadratmeter mer enn først planlagt og derfor bruke et år mer. Disse kvadratmetrene inngår i behandlingsbygget hvor blant annet operasjonsstuene ligger.

UTSYN OG INNSYN: Byggene med pasientrom er laget med atrium i midten. Alle pasientrommene har vinduer utover. Rommene de ansatte skal benytte vender innover i byggene.

Dumme vegger
Det er planlagt at sykehuset skal ha 640 sengerom, og at alle rommene skal være enerom.

Johanson viser til at det har vært mye brukermedvirkning fra pasienter og ansatte i prosessen.

– For eksempel fikk vi inn en egen bro fra fødeavdelingen i bygget på vestsiden til behandlingsbygget hvor operasjonsstuene ligger, for å sikre kort avstand hvis det blir nødvendig med akutt keisersnitt. Denne broen kom til etter brukerinnspill.

Fortsatt gjenstår mye av arbeidet inne i byggene, men øverst i ett av byggene som skal huse pasienter, viser Johanson frem et nesten ferdig pasientrom. Store vinduer med utsikt over Hafrsfjord skal gjøre det mulig for pasientene å se ut når de ligger i sengen, og spesialdesignede innebygde benker under vinduene kan dras ut og bli til senger for pårørende som ønsker å overnatte. Badet omtales som «flatpakket» – det kan pakkes ned dersom et rom må gjøres om til poliklinisk rom. Også veggene kan fjernes.

– Vi bygger «dumme vegger». Det vil si at det ikke er ledninger eller rør i veggene mellom rommene, slik at det er enkelt å gjøre endringer, forklarer Johanson.

– Noen rom blir såkalte intermediær-rom, der to enerom enkelt kan slås sammen til et tresengsrom med overvåking – ved å ta bort en vegg.

BESØKSTJENESTE: Snart skal ansatte få omvisninger i de nye sykehusbyggene som oppføres på Ullandhaug i Stavanger. Enn så lenge er det streng tilgangskontroll ved byggene.

Besøksvenner
En av nyvinningene på sykehuset er bruken av heiser. Senger skal sendes ned til kjelleren til vask og bestilles rene i en egen sengelager-heis. Løsningen er inspirert av lignende løsninger i Finland og Danmark, men skal benyttes i en større skala i det nye sykehuset. Også varelagring skal skje i heiser.

Flere andre sykehus som er under oppføring, kan muligens velge lignende løsninger. Johanson venter besøk fra blant annet Oslo universitetssykehus, Innlandet og Drammen sykehus for å ta varelager- og sengelagerheisene nærmere i øyensyn.

– Dette gjør at vi får en viktig erfaringsoverføring på tvers, slik Nye SUS også har fått fra blant andre Sykehuset i Østfold og St. Olavs hospital, da vi var i tidligfasen.

Powered by Labrador CMS