PRIVAT-FORBUD? – Er det tid for å nekte helsepersonell å jobbe privat når det er rekordlange ventetider og stramme budsjetter? undrer artikkelforfatteren.
PRIVAT-FORBUD? – Er det tid for å nekte helsepersonell å jobbe privat når det er rekordlange ventetider og stramme budsjetter? undrer artikkelforfatteren.

Rødt foreslår feil medisin

Vil helsepersonell se det som mer attraktivt å jobbe i offentlig helsetjeneste bare fordi de nektes å jobbe privat? Jeg tror ikke det. Stortingsrepresentantene fra Rødt stiller feil diagnose og vil gi feil medisin mot rekrutteringsutfordringer i helsetjenesten.

Publisert
Anita Tunold
Anita Tunold

I ET representantforslag foreslår Rødt at helsepersonell ikke skal få etablere eller ta jobb i nyopprettede private sykehus «inntil helsepersonellmangelen er under kontroll».

Enkelte deler av helsetjenesten har rekrutteringsutfordringer, men dette skyldes ikke at en «betydelig andel av helsepersonell slutter i de offentlige helsetjenestene for å ta seg jobb i det private», slik Rødt begrunner sitt forslag.

I Aleris, som er Norges største private helseforetak, sysselsetter vi under én prosent av antallet leger i Norge, og færre enn 0,5 prosent av alle sykepleierne.

BEHANDLING OG KVALITET. Hvordan kan vi sikre flest pasienter behandling? Vi bør diskutere er hvordan vi får mest pasientbehandling for våre samlede ressurser. Her har private aktører som Aleris, gjennom mange år, vist at vi på enkelte fagområder kan levere like god kvalitet som de offentlige sykehusene, til en rimeligere penge.

Anerkjennelse, trivsel og innflytelse på arbeidsplassen fungerer bedre enn tvang

Både leger og sykepleiere forteller dessuten at de på jobb hos oss, bidrar til mer pasientbehandling enn de gjør på samme tid i det offentlige. Når det er rekordlange ventetider og stramme budsjetter, er det da tid for å nekte helsepersonell å jobbe privat?

VALGFRIHET OG MOBILITET. Rødt overser glatt at anerkjennelse, trivsel og innflytelse på arbeidsplassen fungerer bedre enn tvang. Helsepersonell er dessuten som folk flest. De ønsker valgmuligheter, og flere karriereveier gjør det mer attraktivt å velge og å bli i yrket.

På ett punkt gir jeg Rødt-representantene rett: Det kan være klokt å reintrodusere den gamle konsesjonsordningen

Det jobber dyktig helsepersonell ved både offentlige og private sykehus, i kommunesektoren og en rekke andre steder. Mange vil nok i en periode av sin yrkeskarriere synes det er ekstra spennende å jobbe ved et universitetssykehus. Andre vil legge vekt på muligheten til å slippe krevende vaktordninger og akuttberedskap – og til å kunne bruke mer tid på pasienter og mindre på administrasjon.

Stadig flere tenker «alt til sin tid» – med en del av karrieren i det offentlige, en del i det private. Muligheten til slik valgfrihet og mobilitet kan bidra til å sikre rekruttering samtidig som viktig kompetanse blir i tjenesten.

UTDANNING. Denne uken tok jeg imot nye andreårs sykepleierstudenter som skal hospitere ved Aleris Frogner de neste par månedene. I Tromsø bidrar vi til LIS-utdanningene innen barneanestesi, plastikkirurgi og ortopedi. Rødt-representantene tar med andre ord feil når de sier at vi private ikke bidrar til å utdanne helsepersonell. Vi vil sågar gjerne gjøre mer – og er dermed en ressurs som kunne bidratt til å redusere flaskehalsene vi ser på utdanningsområdet.

Og er det egentlig sånn at helsepersonell skylder samfunnet bare å jobbe i det offentlige siden staten har finansiert utdanningen deres? Skal vi følge denne logikken, må musikere, ingeniører og rørleggere også forbeholdes å jobbe i det offentlige. I Norge er vi jo så heldige at staten spanderer hele utdanningsløpet på de fleste av oss.

Er det egentlig sånn at helsepersonell skylder samfunnet bare å jobbe i det offentlige siden staten har finansiert utdanningen deres?

TILBAKE TIL SYKEHUSKONSESJON? På ett punkt vil jeg dog gi representantene fra Rødt rett: Det kan være klokt å reintrodusere den gamle konsesjonsordningen. Det er ikke for mye forlangt at rutiner for pasientsikkerhet og kvalitet, bemanningens kompetanse og lokalenes utforming, kvalitetssikres ved etablering av private som offentlige sykehus, og lignende behandlingstilbud.

Så er det selvfølgelig litt ironisk at Rødt foreslår en ny godkjenningsordning bare to måneder etter at godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg ble skrotet. Jeg synes likevel forslaget er interessant.

Ellers må vi passe på at helsedebatten er faktabasert - og at vårt fokus alltid er på å løse pasientenes behov.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS