Påvirker psykisk helse: Hyppig bruk av sosiale medier er ikke bra for den psykiske helsen til unge jenter viser ny undersøkelse. Foto: Illustrasjonsfoto: Gettyimages

Hyppig bruk av sosiale medier påvirker unge jenters psykiske helse

Jenter som er ofte på sosiale medier har mer psykiske plager enn jenter som ikke er så ofte på nett. Årsakene er primært nettmobbing, mindre søvn og mindre fysisk aktivitet. Det viser en ny undersøkelse.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

I den nye undersøkelsen, som er publisert i The Lancet Child &Adolescent Health, har forskerne fulgt mer enn 10 000 britiske ungdommer i alderen 13-16 år over tre år.

Konklusjonen fra forskerne bak studien, som er den første i sitt slag, er at det er en årsakssammenheng mellom hyppig bruk av sosiale medier og psykisk helse blant unge jenter. Hyppig bruk av sosiale medier gir økt eksponering for netthets og fører også til mindre søvn og mindre fysisk aktivitet.Tidligere forskning har vist at god og tilstrekkelig søvn, samt fysisk aktivitet forebygger psykiske plager. Blant guttene, finner forskeren ikke den samme sammenhengen.

Store kjønnsforskjeller
Undersøkelsen avdekker blant annet at:

  • I 2013 rapporterte 43 prosent av guttene og 51 prosent av jentene om bruk av sosiale medier flere ganger daglig.
  • I 2014 hadde bruken økt til henholdsvis 51 prosent og 68 prosent. Økningen fortsatte med økende alder. I 2015 var ungdommen 15 og 16 år. Da rapporterte 69 prosent av guttene og 75 prosent av jentene om bruk av sosiale medier flere ganger daglig.
  • I 2014 rapporterte 28 prosent av jentene som brukte sosiale medier ofte om psykisk lidelse. Tilsvarende andel blant jenter som bruker sosiale medier ukentlig eller mindre var 20 prosent. Blant gutter ble ikke tilsvarende forskjeller funnet.
  • Vedvarende hyppig bruk av sosiale medier blant jenter i 2013 og 2014 predikerer lavere livsglede og lykke og mer angst i 2015. Ingen tilsvarende signifikante assosiasjoner ble funnet blant gutter. 
  • Nesten all effekten på jentenes psykiske helse i 2015 var relatert til nettmobbing, redusert søvn og redusert fysisk aktivitet. De fant også at nesten 60 prosent av påvirkningen på psykologisk lidelse hos jenter i 2014 kan skyldes at søvnen deres ble forstyrret og av større eksponering for nettmobbing. Redusert fysisk aktivitet spilte en noe mindre rolle.

– Våre funn tyder på at sosiale medier i seg selv ikke er skadelig, men at hyppig bruk påvirker kjente positive faktorer for psykisk helse blant unge jenter som søvn og fysisk aktivitet. Samtidig gir hyppig bruk økt eksponering for netthets som har en negativ innvirkning på psykisk helse, sier professor Russel Viner ved UCL Gret Ormond StreetInstitutue of Child Helath i London i en pressemelding fra Lancet. Han har ledet studien, som nå er publisert.

Tre ganger eller mer daglig
I studien har forskerne analysert data fra tre ulike intervjurunder blant unge fra mer enn 1000 skoler i Storbritannia. Ungdommene er fulgt fra de var 13-14 år i 2013 til de er 15-16 år tre år senere. Ved alle tre undersøkelsestidspunktene ble bruk av sosiale medier kartlagt. Hyppig bruk av sosiale medier ble definert som bruk av Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat eller WhatsApp multiple, tre ganger eller mer daglig. Forskerne påpeker selv at det er en svakhet ved studien at de ikke vet eksakt hvor mye tid de unge bruker på sosiale medier daglig.

I tillegg til spørsmål om bruk av sosiale medier, ble General Health Questionaire (GHQ) brukt det andre året i undersøkelsene for å kartlegge psykologisk stress. Det tredje året i undersøkelsene ble ungdommene blant annet spurt om tilfredshet med livet, lykke og angst. Validerte spørreskjemaer ble brukt.

Powered by Labrador CMS