MANGE SELSKAPER: Mange leger har ikke vært klar over at Jesper Melin står bak de mange selskapene de har inngått ulike kontrakter med de siste årene. Det er totalt 14 ulike selskaper i holdingselskapet med en til dels komplisert selskapsstruktur. Grafikk: Annemette Sande Foto:

Slik tok han styringen på fastlegekontorene

Gjennom en rekke selskaper i en omfattende selskapsstruktur styrer den danske gründeren og tidligere fastlegen Jesper Melin stadig flere legers pasientjournaler, kommunikasjon med pasientene, betaling, fakturering og inkassovirksomhet. Leder Svein Aarseth i Rådet for legeetikk mener man er på vei mot en uheldig monopolsituasjon. Jesper Melin avviser alle påstander om monopollignende tilstander.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Dagens Medisin viser nå hvordan én mann, Jesper Melin, systematisk har skaffet seg mer og mer styring over sentrale funksjoner på fastlegekontorene. En gjennomgang i Brønnøysundregisteret viser at Melin Holding, selskapet han selv eier alle aksjene i og hvor han selv er både daglig leder og styreleder, eier eller har betydelige eierandeler i sentrale selskap som leverer pasientjournaler, digital kommunikasjon mellom lege og pasient og betalingssystemer til fastlegekontorene.

Totalt er det 14 ulike selskaper i holdingselskapet med en til dels komplisert selskapsstruktur.

Se oversikt: Dette er selskapene til Jesper Melin

Mange leger har ikke vært klar over at Jesper Melin står bak de mange selskapene de har inngått ulike kontrakter med de siste årene.

– Det er betenkelig at én person har så stor innflytelse over alle sider av primærlegetjenesten. Vi er på vei mot en uheldig monopolsituasjon. Melin Holding, og dermed Jesper Melin, sitter på mange sider av bordet nå, sier Svein Aarseth til Dagens Medisin. Han er fastlege ved Frysja legekontor i Oslo og leder av Rådet for legeetikk i Legeforeningen.

Har du tips i denne saken? Send epost til journalist Målfrid Bordvik og Anne Hafstad

Ga legene mer tid til pasientene
Det hele startet da den danske fastlegevikaren og gründeren i Sandane i 2010 etablerte sitt første selskap i Norge. Forretningsideen bak Melin Medical var blant annet å tilby fastleger og etter hvert andre privatpraktiserende leger, yrkesgrupper og klinikker, betalingstjenester som på en enkel måte sørger for at legene får pengene de rettmessig har krav på fra pasientene sine.

For legene løste selskapet oppgaver legene og legesekretærene brukte mye tid på. Nå kunne legene bruke mer tid på pasientene og overlate til andre å holde orden på egenbetaling og innkreving av ubetalte regninger når pasientene ikke betalte for seg. Fastlegene får egenbetalingene sine, mens alle gebyrer for andre betalingsmåter enn direktebetaling i automatene og inkassogebyr uavkortet går direkte til Melin Medical eller Melin Collectors.

Enklere kommunikasjon med digitale tjenester
Melin så samtidig nye muligheter til å gjøre hverdagen til fastlegene enklere – og tilbudet til pasientene bedre. Nye selskaper og forretningsområder etableres og kjøpes i raskt tempo.

I 2015 etableres Pasientsky AS. Nå kunne han tilby elektronisk kommunikasjon og sms-tjenester mellom legene og pasientene. Behovet for nye digitale tjenester var åpenbart og løsningen forenklet hverdagen for legene som fikk rask og effektiv dialog med pasientene. Digital timebestilling, resepter – og stort og smått som pasientene måtte ha behov for – ble løst. Pasientene slapp irritasjon over utilgjengelige fastleger på telefon eller lange ventetider for time. Fastlegene sparte ressurser og tid på telefonsamtaler og konsultasjoner som kunne løses ved enkel digital kontakt.

På få år gikk Jesper Melin fra å være fastlegevikar i Sandane til en prisbelønnet gründer på toppen av et konsern med milliardverdier. Gjennom oppkjøp har han sikret seg inkassoselskapene Odin Kapital og Credicare AS.

Siste skudd på stammen i Melin Holding-systemet er Hove Medical som ble kjøpt av Pasientsky AS i sommer. Selskapet eide og driftet System X, et pasientjournalsystem som brukes ved nesten halvparten av landets fastlegekontor.

Les også:  Advokat: – Melin fester grepet om hele verdikjeden

Oppkjøp av journalsystem skapte konflikt
Hove Medical og WTW AS har i over ti år samarbeidet om å levere elektroniske løsninger til legekontorene, der System X snakker direkte med Helserespons og blant annet muliggjør sms-bestilling av legetime, reseptbestilling og sms-påminnelse om legetime. Bare tre måneder etter oppkjøpet ble det kjent at samarbeidet mellom Hove Medical og WTW AS, som er Pasientsky sin største konkurrent, hadde brutt sammen. Med bare to dagers varsel varslet Hove Medical at de ville kutte integrasjonen. Samtidig oppfordret de kundene sine til å gå over til Pasientsky.

Mens tusenvis av leger og pasienter sto i fare for å bli rammet, kranglet de to selskapene om hvem som hadde skylden.

– Vi trodde nesten ikke det vi så, og Hove Medical svarte heller ikke på telefon eller epost da vi prøvde å kontakte dem. Vi var redde for at pasienter skulle miste timer, som er uheldig både for oss og dem. Samtidig ble vi forsøkt tvunget over på Pasientsky, som vi ikke hadde noen informasjon om. Det er helt uakseptabelt, sier Per Kristian Wister, daglig leder i Øyelegene AS, som sammen med Privatsykehuset i Haugesund gikk til søksmål mot Hove Medical.

Legene vant frem i en såkalt midlertidig forføyning i tingretten, som slo fast at integrasjonen må opprettholdes til nyttår. Den akutte krisen er dermed avblåst, selv om selskapene foreløpig ikke har kommet til enighet om videre samarbeid.

«Føler sterkt ubehag»
En rekke fastleger har reagert på hvordan Pasientsky AS opptrer etter oppkjøpet av System X. Flere uttrykker nå et ubehag ved det de at én aktør har styringene på viktige funksjoner ved deres kontor. I lukkede grupper på blant annet Facebook kommer fastlegenes bekymringer tydelig frem. Særlig uttrykkes frustrasjon over det mange opplever som manglende vilje til oppdateringer av System X og treghet i integrasjon mot den offentlige plattformen helsenorge.no.

Flere fastleger opplyser til Dagens Medisin at de frykter at de, gjennom avtaler med Pasientsky og Melin Medical, skal presses over på et nytt journalsystem fra Pasientsky som forutsetter at selskapets digitale løsninger for kommunikasjon mellom legene og pasientene, brukes.

– Vi føler oss ganske bundet til masten nå. Foreløpig bruker vi Helserespons for digital kommunikasjon med pasientene, men jeg frykter at vi presses over på Pasientsky. Det hele er også etisk betenkelig, og jeg føler et sterkt ubehag over hele situasjonen, sier Svein Aarseth, bruker av System X.

Avviser kritikken
Melin tilbakeviser alle anklager om monopol-lignende tilstander.

– Hvis det var snakk om ett stort konglomerat, kunne jeg ha forstått kritikken, men det er det ikke. Jeg eier aksjer, men har ingen beslutningsmyndighet i Melin Medical eller Melin Collectors, sier den tidligere fastlegen og gründeren.

Han understreker at det er vanntette skiller mellom journalsystemer og inkassovirksomheten.

– Jeg kan ikke være bekjent av å drive begge deler. Vi har gjort alt vi kan for å holde det objektivt, og jeg sitter ikke i noen styrer som kan misbruke Melin Holdings posisjon, sier Melin.

Les hele intervjuet med forretningsmannen her.

Powered by Labrador CMS