UKLART: Manglende eller dårlig informasjon og kommunikasjon er ofte viktige grunner til at pasienter og brukere av helse- og sosialtjenester er misfornøyde. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:
UKLART: Manglende eller dårlig informasjon og kommunikasjon er ofte viktige grunner til at pasienter og brukere av helse- og sosialtjenester er misfornøyde. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Pasienter misfornøyde med legers kommunikasjon

– I vårt fylke kunne vi med enkle grep for å forbedre kommunikasjon og informasjon til pasienter og brukere ha halvert antallet henvendelser til oss, sier Lisa Refsnes, pasient- og brukerombud i Sogn og Fjordane.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I fjor behandlet landets pasient- og brukerombud cirka 15.000 henvendelser om i alt 17.600 ulike problemstillinger knyttet til helse- og omsorgstjenestene.

Seks av ti av problemstillingene gjaldt spesialisthelsetjenesten, mens de resterende gjaldt problemstillinger knyttet til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det fremgår av årsmeldingen for 2016 fra pasient- og brukerombudene i Norge.

EN AKILLESHÆL: – Brukermedvirkning er en akilleshæl, mener Lisa Refsnes, leder for pasient- og brukerombudenes arbeidsutvalg og pasient- og brukerombud i Sogn og Fjordane.
EN AKILLESHÆL: – Brukermedvirkning er en akilleshæl, mener Lisa Refsnes, leder for pasient- og brukerombudenes arbeidsutvalg og pasient- og brukerombud i Sogn og Fjordane.

– Manglende brukermedvirkning og mangelfull kommunikasjon går igjen på alle områder, og er en veldig stor hovedkategori, sier pasient- og brukerombud i Sogn og Fjordane, Lisa Refsnes til Dagens Medisin. Hun er leder for pasient- og brukerombudenes arbeidsutvalg.

Pasientskade
Ifølge årsrapporten handler 57 prosent av henvendelsene om misnøye med utførelsen av helse- og omsorgstjenester. Tre av ti henvendelser gjelder rettigheter, mens 13 prosent dreier seg om system- og saksbehandling.

– De fleste av henvendelsen på tjenesteytelser går på behandlingstiltak, som at pasienten mener å ha blitt utsatt for pasientskade, for feil eller mangelfull behandling, forsinket eller feil diagnostisering. Mye handler også om oppførselen til helsepersonell, kommunikasjon og språk.

– Brukermedvirkning er en akilleshæl og ligger som en overordnet problemstilling ved alle typer henvendelser. Manglende eller dårlig informasjon og kommunikasjon er ofte viktige grunner til misnøye, sier Refsnes og legger til:

– I Sogn og Fjordane kunne vi med enkle grep for å forbedre kommunikasjonen med og informasjonen til pasienter og brukere ha halvert antallet henvendelser til oss.

Fastlegene
I årsrapporten kommer ombudene med flere anbefalinger. Blant annet mener de at fastlegeordningen bør evalueres. Ombudene foreslår også at pasienter som venter mer enn en time etter fastsatt tid hos fastlegen, skal slippe å betale samt at ungdom mellom 16 og 18 år ikke skal betale egenandel hos fastlegen.

Pasient- og brukerombudene vil også at helsetjenestene i større grad skal orientere pasienter og brukere om pasient- og brukerombudsordningen, og ønsker informasjonskampanje rettet mot befolkningen og mot tjenesteyterne for å øke kunnskapene om pasient- og brukerrettighetene. 

Powered by Labrador CMS