Vil gjøre nok en vurdering av HPV-vaksine

Nå vil Folkehelseinstituttet gjøre en egen vurdering av om HPV-vaksine skal gis til 12-årige gutter.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Til tross for at Kunnskapssenterets eksperter har brukt over tre år på å utrede spørsmålet om 12-årige gutter skal få HPV-vaksine, skal Folkehelseinstituttet (FHI) gjøre en egen vurdering i spørsmålet, ifølge avdelingsdirektør ved vaksineavdelingen ved FHI, Britt Wolden:
 – Det vi vil gjøre nå er å etablere en faggruppe med interne og relevante eksperter. De vil komme med en faglig anbefaling som vi, hvis den er positiv, vil sende departementet, sier Wolden.

- Behov for enda mer vurdering
– Det er over tre år siden Kunnskapssenteret fikk oppdraget fra dere om å utrede dette. De har levert to rapporter.  Er det behov for enda mer vurdering?

– Ja, vi mener det er mange aspekter her som må sees på, blant annet setter rapporten guttevaksinasjon opp mot økt jentevaksinasjon. I alle tilfeller er det grunn til å se nærmere på rapporten.

– Kunnskapssenteret har brukt noen år på oppdraget dere ga dem. Hva mener du om det?

– De har gjort en stor jobb, og den videre ekspertgruppen vår har nå et godt kunnskapsgrunnlag, så vi ser for oss en helt annen fremdrift på den.

– Dersom dere sier ja til innføring av vaksinen, når vil den innlemmes i barnevaksinasjonsprogrammet?

–  Dette vil ta bortimot et halvt til ett år. Dersom departementet sier ja, må eventuelle anbud forberedes, og så videre, sier Wolden.

Powered by Labrador CMS