GÅR HARDT UT: Rune Slagstad mener sykehusplanleggingen i Oslo har vært utenfor demokratisk kontroll. I en ny bok går han hardt ut mot blant andre styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst. Foto: Siri Øverland Eriksen
GÅR HARDT UT: Rune Slagstad mener sykehusplanleggingen i Oslo har vært utenfor demokratisk kontroll. I en ny bok går han hardt ut mot blant andre styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst. Foto: Siri Øverland Eriksen

Ut mot Helse Sør-Øst-styreleder i ny bok

Professor emeritus Rune Slagstad hevder i en ny bok at styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst ville ha en utrensking av motstandere av dagens sykehusplaner. Gjedrem svarer at han ikke kjenner seg igjen i påstanden.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Da det ble besluttet at sykehusene i Oslo skulle fusjonere i 2008, skulle prosessen være selvfinansierende. Ti år senere har fusjonen blitt det største investeringsprosjektet i Fastlands-Norge. Folk vil spørre seg: «Hvordan kunne dette skje?». Boken er en gjenfortelling av historien og viser hva som har skjedd og hvordan, sier Rune Slagstad.

Samfunnsdebattanten er aktuell med boken «Spillet om Ullevål», med undertittelen «Et doldisbyråkratisk lærestykke».

– Svakheter tydeliggjøres

Slagstad er kjent for å ha en skarp penn og har i flere år vært en kritiker av planen om å bygge nytt storsykehus på Gaustad og forlate tomten på Ullevål. I den nye boken som kommer ut på Pax denne uken, har Slagstad samlet et utvalg av egne og andres kronikker og kommentarer fra debatten om nye sykehus i Oslo fra 2009 til i dag, og tilføyd et introduserende og et avsluttende kapittel med forfatterens egne betraktninger og analyser.

– Det har allerede blitt sagt mye om Ullevål og fremtidens sykehus i Oslo. I denne boken har du samlet mye av det. Hvorfor mener du dette bør settes mellom to permer?

– Svakhetene og manglene ved prosjektet blir tydelige når du viser frem diskusjonen som har gått gjennom årene. Jeg har fulgt prosessen siden 2011 og mener prosessen har vært «u-styrt», utenfor demokratisk kontroll, og det har toppet seg i år med forslaget om å legge ned Ullevål sykehus.

– Rene ord for pengene

I boken kritiserer Slagstad blant andre styreleder Svein Gjedrem i Helse-Sør-Øst, som eier Oslo universitetssykehus (OUS). Gjedrem fikk kraftig kritikk etter at han i vår, i en stortingshøring i Helse- og omsorgskomiteen om sykehusprosessen, sa at det er behov for å «skille mellom fag og fagforening». Ifølge Slagstad var det ikke første gang den tidligere sentralbanksjefen kom med refs av motstandere av dagens planer for OUS.

Slagstad skriver i boken at Gjedrem etter et styremøte i fjor vinter skal ha «vært klar i sin ordbruk: Nå måtte motstanderne renskes ut». Hvorpå styrelederen skal ha fått et lakonisk svar fra en annen tilstedeværende om at «[d]et i tilfelle ville ha blitt en omfattende utrensking».

– Hvorfra har du opplysningen om hva Gjedrem skal ha sagt etter et styremøte?

Rune Slagstad (74) Norsk sosiolog, idéhistoriker og rettsteoretiker. Professor emeritus ved Institutt for samfunnsforskning. Står bak historieverket «De nasjonale strateger», om den politiske og kulturelle utviklingen i Norge fra 1814 til 1990-tallet.

– Jeg har det fra tilstedeværende personer, selvfølgelig.

– Hva mener du at Gjedrem mente, dersom han har sagt det du hevder han har sagt?

– Hva han mente, ligger i hva han sa: Nå har det vært nok motstand her, nå må en slutte rekkene. Det er rene ord for pengene fra en sosialøkonom.

– Det er en krass ordbruk, har du godt nok belegg for påstanden?

– Ja, det har jeg. Utsagnet er illustrerende for maktarrogansen som styrer denne saken.

Svein Gjedrem er forelagt Rune Slagstads uttalelser samt det aktuelle utdraget fra Slagstads bok. Gjedrem ønsket ikke å stille til intervju, men svarer følgende i en skriftlig kommentar:

– Slagstad baserer sine uttalelser på anonyme kilder, og jeg kjenner meg ikke igjen.

Avviser personlig kritikk

Mange av dem som kritiseres i leserinnleggene i boken, svarer ut i påfølgende innlegg, som også er med i boken. Flere tilbakeviser påstander fremsatt av Slagstad. Boken viser at forfatteren sommeren 2019 fikk følgende motsvar fra forhenværende HR-direktør Morten Meyer:

«Slagstad er samfunnsviter, men trives åpenbart best som psykolog og konspirasjonsteoretiker. For Slagstad har full innsikt i personlige motiver og handlingsmønstre til tidligere og nåværende sykehusdirektører i OUS og Helse Sør-Øst (HSØ).»

– Hvordan reagerer du på kritikken om at du går på person?

– En kritikk om at jeg går på person, utformet som en kritikk på min person? Meyers selvskudd taler vel for seg selv. Det eneste personlige motivet jeg har tatt opp, er vel Bjørn Eriksteins personlige drøm om samling av hele OUS på Gaustad-tomten etter at han hadde lagt Ringveien i tunnel. Den har han offentlig bekjent. Utover det har jeg ikke formulert noen konspirative antakelser. 

– Du mener ikke at du har gått for langt i å tillegge noen følelser eller motiver?

– Nei. Jeg har fulgt de offentlige dokumentene.

Kritiserer byråkrater

Også svar fra helseminister Bent Høie er innlemmet i boken til Slagstad.

– Høie skriver at det ikke er «statlige helseplanleggere som har bestemt at Oslos innbyggere skal få et nytt sykehustilbud. Det er jeg». Likevel avslutter du boken med en kritikk av «markedsstyrte ledelsesbyråkrater». Hvorfor?

– Det var det samme styringsbyråkratiske miljøet som i 2004 la grunnlaget for sykehusfusjonen som siden, anført av Erikstein, har utformet prosjektet videre. Høie er øverste ansvarlige statsråd og det er åpenbart at han har et ansvar, men han har bare effektuert det som dette miljøet over lengre tid har gått inn for.

Gleder seg til bok fra eks-direktør

Slagstads bok er ikke den eneste om OUS-prosessen. Også Morten Meyer, som har vært HR-direktør ved OUS, har varslet at han kommer med en bok om planleggingen av nye sykehus i Oslo.

– Det er flott at han kommer med en bok. Han har jo tidligere gitt uttrykk for at den som egentlig styrer Helse-Norge, er Bjørn Erikstein, så jeg håper han kommer med en utfyllende forklaring på det synspunktet, sier Slagstad om bokplanene.

Når det gjelder sykehustilbudet i Oslo, er det kun én løsning, mener forfatteren:

– En må utrede Ullevål-alternativet. Det er den eneste farbare veien. Gaustad-tomten er ikke egnet til gigantutbyggingen som nå planlegges. Hvis prosjektet fortsetter som nå, vil det ende i havari om et par–tre år.

Powered by Labrador CMS