Helseministeren krever vaksine-omkamp

Etter snart seks år har helsemyndighetene ikke greid å ta stilling til om rotavirusvaksinen skal inn vaksinasjonsprogrammet. Nå blir det ny runde.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

I fjor sommer besluttet Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsevesenet (Rådet) å si nei til å innføre rotavirusvaksine som en del av det norske barnevaksineprogrammet.
Seks år med utredning
Men søndag sa helseministeren  til Aftenposten at han vil be Rådet utrede dette enda en gang.
Overfor Dagens Medisin bekrefter Helse og omsorgsdepartementet at Jonas Gahr Støre, blant annet på bakgrunn av Folkehelseinstituttets tidligere anbefaling om å innlemme vaksinen i programmet, vil be prioriteringsrådet ta opp saken på nytt:
–  Slik at de kan vurdere om det er kommet nye fakta og argumenter i saken som bør vektlegges, uttaler Jonas Gahr Støre.
Dermed er nå helsemyndighetene inne i sitt sjette år med utredninger i vaksinespørsmålet. 

Sa ja
Vaksinen vil, dersom den blir en del av barnevaksinasjonsprogrammet, tilbys alle små barn mellom 6 og 32 ukers alder i Norge, til sammen rundt 60000 hvert år.
I 2007 oppnevnte Folkehelseinstituttet en arbeidsgruppe som skulle vurdere om en skulle innføre vaksinen, og konkluderte med at vaksinen burde bli innført som programvaksine.
Blant aktørene som sier nei til innføring av vaksinen i Norge er Landsgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleierforbund.
–  Begrunnelsen er blant annet at vi ikke finner det tilstrekkelig dokumentert at vaksinen vil ha en helse- og samfunnsøkonomisk gevinst, uttalte de i februar 2012.
Siden 2004
Verdens helseorganisasjon  (WHO) har siden 2009 anbefalt alle land i Europa å innføre rotavirusvaksine i sine program. De aktuelle vaksinene har vært i bruk siden 2004 og totalt er over 150 millioner doser distribuert på verdensbasis.
I 2009 gjorde Kunnskapssenteret beregninger som viser at rotavirusvaksinasjon vil være et kostnadseffektivt tiltak.
En studie utført ved belgiske sykehus, og som ble publisert i British Medical Journal i august i fjor, kom til at vaksinen er effektiv når det kommer til å forebygge sykehusinnleggelser av barn med viruset. Studien er for øvrig finansiert av GlaxoSmithKline, som sammen med Sanofi Pasteur som innehar markedsføringstillatelsen for de to vaksinene mot rotavirus her til lands.
En amerikansk studie publisert i New England journal of Medicine i mars i år viser til at akutte innleggelser har gått ned etter at vaksinen ble introdusert, men at en fortsatt trenger oppmerksomhet rundt  sykdom knyttet til norovirus hos barn.
Les studien her: Norovirus and Medically Attended Gastroenteritis in U.S. Children

Powered by Labrador CMS