Styreleder i Vestre Viken, Torbjørn Almlid, godtar boten på en million kroner. Foto:

Aksepterer millionbot likevel – rettssak avlyst

Styret i Vestre Viken HF har «etter en helhetsvurdering» vedtatt å akseptere foretaksboten for feilaktig takstbruk ved Avdeling for klinisk patologi.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I mars ila politimesteren i Sør-Øst politidistrikt Vestre Viken HF en bot på én million kroner for urettmessig å ha mottatt refusjoner.

For over ett år siden anmeldte Helfo Vestre Viken for urettmessig bruk av takster ved Avdeling for klinisk patologi i Klinikk for medisinsk diagnostikk i tidsrommet 2011-2017.
Skulle i retten i desember
Politiet har stadfestet at helseforetaket har opptrådt grovt uaktsomt.

Styret nektet å godta boten, og styreleder i Vestre Viken., Torbjørn Almlid uttalte at årsaken til dette var et «behov for å få saken bedre belyst, og at det best kan skje gjennom en rettslig gjennomgang».

Saken var berammet i Drammen tingrett i desember, men nå blir det ingen rettsak.

Styret har snudd, og skriver i en pressemeldling:

– I utgangpunktet ønsket styret i helseforetaket saken bedre belyst, før en eventuell bot kunne aksepteres. Saken var berammet i Drammen tingrett i begynnelsen av desember. Det har vært en løpende vurdering av situasjonen, og en forlengelse av prosessen nå ville kunne virke ytterligere negativt, ikke minst for arbeidsmiljøet ved avdelingen, mener styreleder i Vestre Viken, Torbjørn Almlid.

– Det er gjort en helhetsvurdering av saken. Hensynet til arbeidsmiljøet og driften ved avdelingen veier tyngst. Ved å akseptere boten tar vi til etterretning politiets foretaksstraff, sier Almlid.

– Tillitsvalgte: Preget av saken 
Foretakstillitsvalgte i Den norske legeforening, Toril Morken og Andrea Dobloug, uttaler at de tar til etterretning de forhold som er kommet frem i saken ved Avdeling for klinisk patologi. De uttaler videre at de er glade for at styret i helseforetaket nå ønsker å vedta foretaksboten, fremfor å gå gjennom en rettssak.

– Avdeling for klinisk patologi i Drammen har vært preget av saken, og situasjonen har vært svært krevende for de ansatte. Nå ønsker vi å legge kodesaken bak oss for å se fremover og ønsker å samarbeide om den videre utviklingen av avdelingen, sier de.

Styret i Vestre Viken har, ved å ikke akseptere boten tidligere, "fått fram at saken har mange sider, både faktisk og juridisk", mener de selv:

– Som styreleder vil jeg nå legge vekt på å støtte ledelsen og de ansatte med å normalisere situasjonen ved avdelingen, og ser frem til at alle parter samarbeider om utviklingen videre, sier Almlid.

«»

Powered by Labrador CMS