LÆRDOM: Mette Øfstegaard i Norsk sykepleierforbund sier at hun hører at det sies at man skal «lære av Østfold». Men hun er redd for at også det nye sykehuset i Stavanger blir for lite.

Foto: Julie Kalveland

Tillitsvalgt frykter at nytt sykehus blir for lite

– Det er et stort bygg, men det blir for lite til oss som skal jobbe der, sier tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund om nye Stavanger universitetssjukehus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Vi opplever at de sier at det ikke skal stå på pengene, men at ”det blir for dyrt”, sier Mette Øfstegaard i Norsk Sykepleierforbund.

Som Dagens Medisin skriver er flere tillitsvalgte bekymret for prosessen med bygginen av nytt sykehus i Stavanger.

Skal lære
Øfstegaard mener at sykehuset er stort totalt sett, men at flere fagmiljøer har fått mindre plass enn de ønsket seg.

Det har også tidligere vært tema at tillitsvalgt har ment at sykehus bygges for små. Sykehuset Østfold åpnet i 2015 og har fått mye kritikk for å være for lite. Sykehusbyggingen er siden evaluert og i 2020 innrømmet sykehusledelsen at de ansatte hadde rett hele veien.

– Det blir sagt at vi skal lære av Østfold, men vi er bekymret, sier Øfstegaard.

– Det er et stort bygg, men det blir for lite til oss som skal jobbe der, både når det gjelder arbeidsstasjoner, garderober og parkeringsplasser.

Dobbel sparekniv
Øfstegaard er også kritisk til at byggfinansieringen ikke dekker utstyr.

– Da vi fikk penger til byggeprosessen, trodde vi at det også skulle dekke medisinsk utstyr. Noe skal dekkes nå, men ikke på langt nær så mye som vi trodde. Nå er det snakk om å beholde stoler, bord og pc-er. Nå har vi spart i årevis til nytt sykehus og så skal vi spare igjen for å få råd til utstyr. Det blir dobbelt opp.

Alle pasientrommene i det nye sykehuset blir enerom. Øfstegaard synes det er fint for pasientene at de får enerom, men er redd tidsbruken for de ansatte vil øke.

– Når du har fire pasienter på ett rom kan du raskt gå inn og få en oversikt. Når du går inn på ett og ett rom vil du fort få spørsmål og det vil ta lengre tid.

Ikke først ute
Administrerende direktør Helle Schøyen ved Stavanger universitetssjukehus mener at det er tatt inn erfaringer fra byggingen av nytt sykehus i Østfold som en del av prosessen med det nye sykehuset i Stavanger.

– Det er heldigvis ikke sånn at vi er det første sykehuset som skal bygge nytt. Det ligger i dag føringer om at prosjektene skal evalueres fortløpende imens man bygger. Det er gjort korrigeringer som følge av erfaringene fra Kalnes. Vi har blant annet redusert beleggsprosenten til 85 prosent, som er lavere enn på Kalnes. Det var også slik at Kalnes fikk et større opptaksområde enn tiltenkt. Sånn er det ikke hos oss.

Direktøren er ikke bekymret for kapasiteten i det nye sykehuset.

– Jeg bekymrer meg lite for kapasitet knyttet til døgndriften vår. Vi får store gode enerom – og i et verste fall-scenario så har vi en mulighet til å bruke dem som tomannsrom ved svingninger i belegg.

Får ikke eget kontor
Schøyen er mer bekymret for en endret arbeidshverdag for de ansatte.

– Det som er en reell utfordring, er forventningen om en høyere utnyttelse av polikliniske rom. Vi skal ha mange færre rom enn i dag og da må vi ha tekniske løsninger som gjør at vi kan øke utnyttelsen. Det prøver vi å finne ut av nå, sier hun. 

– Det blir heller ikke sånn at alle får eget kontor med navneskilt på døren. Vi får felleskontorer og stillerom. Dette er noe vi arbeider med å finne løsninger på – og der vi ikke er i mål ennå.

– Det er også bekymring knyttet til bruken av enerom og effektivitet?

– Det er også en del av denne problemstillingen. Vi må bli flinkere til å ta i bruk på digitale løsninger og sensorteknologi. Å bygge nye sykehus handler mye om å tenke nytt om arbeidsprosesser.

Kutter etter hvert
Når det gjelder innsparing til utstyr, viser Schøyen til at det blir satt av penger til alt fra nytt radiologisk intervensjonsutstyr til stoler og bord.

–  Dette har vært reservert en ganske stor budsjettpost til utstyr og med en veldig lav gjenbruksprosent. Men jo lengre inn i et prosjekt en kommer, jo færre ting er det å kutte og desto viktigere er det å ha en økonomisk buffer. Vi har jobbet med å identifisere hvilket utstyr vi har og eventuelt kan gjenbruke.Det er også viktig å nevne at det tar mye tid til å anskaffe utstyr. Hvis alt skal være nytt, vil det ikke være kapasitet til å ta det imot. Det er også klimavennelig å se på hva som er brukbart og kan brukes videre.

Powered by Labrador CMS