ØKNING: Stadig flere sykemelder seg på grunn av psykiske lidelser, viser tall fra Nav og SSB. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Stadig flere sykmeldes for psykiske lidelser

Sykefraværet økte fra 6,5 prosent i første kvartal til 6,6 prosent i andre – en økning på 1,5 prosent. Sykefravær som følge av psykiske lidelser, øker.

Publisert Sist oppdatert

Det sesongjusterte, legemeldte sykefraværet var på 5,5 prosent i april, mai og juni og økte med 1,1 prosent, mens det egenmeldte sykefraværet var på 1 prosent og økte med 3,6 prosent, viser tall fra Nav og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det legemeldte sykefraværet med varighet på over 17 dager økte med 470.000 dagsverk fra andre kvartal i fjor til samme periode i år. Samtidig gikk sykefraværet med varighet under 17 dager ned med 180.000 dagsverk. Dette kan ifølge SSB ha sammenheng med at fravær med influensa og korona har gått ned, som i de fleste tilfeller gir sykefravær av kortere varighet.

25 prosent psykiske syke

Sykefravær som følge av psykiske lidelser, økte mest med 15,1 prosent, etterfulgt av sykdom i fordøyelsesorganene, som økte med 9,1 prosent. Det er likevel fortsatt muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser som utgjør den største andelen tapte dagsverk.

– Sykefravær på grunn av psykiske lidelser utgjorde nesten 1,9 millioner tapte dagsverk i andre kvartal. Det utgjør 25 prosent av det totale legemeldte sykefraværet, Dette er viktig kunnskap for alle som følger opp sykmeldte og de som har ansvaret for det psykososiale arbeidsmiljøet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i Nav.

Han sier denne diagnosegruppen han økt jevnlig de siste årene.

Færre med korona

Sykdom med slapphet og tretthet utgjør 60 prosent av uspesifiserte diagnoser. Det er en økning i antall tapte dagsverk med 13,3 prosent fra samme periode i fjor.

– Nå ser vi trolig langtidsvirkninger av pandemien. Til tross for at det har vært en markant nedgang i påvist korona, er det en stor økning i diagnoser som er vanligst for personer som først har vært sykmeldt med korona. Disse diagnosene kan ha lang varighet, sier Holte.

Tapte dagsverk tilknyttet sykdommer i luftveiene hadde en nedgang på 41,4 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. For påvist covid-19 alene var det en nedgang på 79 prosent.

Mest i servicebransjen og i nord

Sykefraværet økte i de fleste næringene, men var størst i service- og overnattingsbransjen. Det økte sykefraværet med 20,3 prosent og var på 5,2 prosent totalt. I denne næringen var det størst økning i fravær som følge av psykiske lidelse, og økningen var på 38,9 prosent.

Nordland og Troms har det største fraværet med 6,3 prosent, mens Oslo har det laveste fraværet med 4,5 prosent. Sistnevnte hadde derimot den nest største økningen på 6,5 prosent i andre kvartal.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS