ALVOR: Enterokokkene som regjerer nå, er et økende problem som vi må ta på alvor. De er ikke bare noe vi «ikke ønsker skal etablere seg i helsetjenesten».

Nå må vi ta enterokokkene på alvor

Enterokokker er ikke bare uskyldige tarmbakterier. De er i endring, og de blir stadig mer sykdomsfremkallende og resistente.

Publisert Sist oppdatert
Kristin Hegstad Foto: Jan Fredrik Frantzen

To artikler i Dagens Medisin i februar handler om utbrudd i Oslo og Østfold av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika, kalt vankomycinresistente enterokokker (VRE). I artiklene poengteres det at enterokokker tilhører den normale tarmfloraen hos mennesker og sjelden gjør oss syke.

Vi ønsker å nyansere dette bildet og fremheve noen momenter som er viktige for å forstå alvoret i situasjonen, slik at hensiktsmessige tiltak kan iverksettes.

Risiko for sepsis

Bakteriene som forårsaker utbruddet, tilhører en spesiell undergruppe av arten Enterococcus faecium som på flere måter skiller seg fra de enterokokkene som vi vanligvis har i tarmen. Vår og andres forskning viser at disse bakteriene tilhører en global høyrisikoklon, som har tilpasset seg sykehusmiljøet og i hovedsak sprer seg og overlever der.

Disse enterokokkene er spesielt flinke til å utvikle egenskaper som gjør at de tåler antibiotika bedre. Hvis de kommer inn i blodbanen gjennom huden eller tarmveggen, noe som lettere skjer hos sykehuspasienter som er svekket av sykdom eller behandling, så har de egenskaper som gjør dem mer sykdomsfremkallende enn andre enterokokker.

Dagfinn Skaare Foto: Sykehuset i Vestfold

Gjemmer seg for immunforsvaret

Studier fra andre europeiske land har vist en økning i blodforgiftninger forårsaket av slike sykehustilpassede enterokokker. Også i Norge tilhører enterokokker som gir blodbaneinfeksjoner ofte denne undergruppen. Vår forskning har vist at noen av disse har utviklet egenskaper som gjør at de kan gjemme seg for immunforsvaret, og derfor overlever bedre i blodbanen.

Genetiske undersøkelser av utbruddsstammen i Oslo og Østfold har vist at den har økt evne til å overleve i blodbanen og derfor er mer sykdomsfremkallende. I tillegg vil eventuelle alvorlige infeksjoner med denne stammen være vanskeligere å behandle, fordi den er motstandsdyktig mot både første- og andrevalget av antibiotika.

Vi må hindre at situasjonen blir mer alvorlig

Vi har sett at enkelte stammer av Enterococcus faecium kan produsere kraftige giftstoffer som gir mer alvorlig sykdom. Enterokokker er mestere i å dele gener med hverandre, og det kan ikke utelukkes at slike egenskaper kan spre seg til den aktuelle utbruddsstammen eller andre sykehustilpassede enterokokker.

Jørgen Bjørnholt

Disse bakteriene er vanskelig å få fjernet fra miljø og overflater i helseinstitusjoner og kan overleve mer enn 5 år uten næring. Derfor er det viktig å hindre at slike bakterier etablerer seg i våre helseinstitusjoner. Sentrale tiltak er overvåking av infeksjoner og resistensforhold, ansvarlig bruk av antibiotika, og ikke minst styrking av smittevernet i alle deler av helsetjenesten.

Korrekt problemforståelse er en forutsetning for å definere riktige tiltak. De enterokokkene som regjerer nå, er et økende problem som vi må ta på alvor. De er ikke bare noe vi «ikke ønsker skal etablere seg i helsetjenesten».

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS