ANDRE ALTERNATIVER: I land som USA og Canada har det vært en tendens der mye mer potente stoffer overtar.

Mindre heroin i Europa kan føre til flere overdosedødsfall

Afghansk valmuedyrking har vært verdens største kilde til heroin, men produksjonen faller. FN-organisasjonen UNDOC advarer mot at farligere stoffer tar over.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er noe vi kjenner til, og har hørt om fra flere miljøer de siste årene. Det er en utvikling vi vil følge med på, sier seniorrådgiver Espen Freng i avdeling for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet til NTB.

Det er snart to år siden Taliban innførte forbud mot dyrking av opium i Afghanistan. Nye tall fra FNs organisasjon for narkotika og kriminalitet (UNODC) viser at opiumsdyrkingen i Afghanistan ble redusert med 95 prosent fra 2022 til 2023.

Nå merkes for alvor nedgangen i valmuedyrkingen, lenge verdens største kilde til opium, som brukes til å lage heroin og morfin. Alt tyder på at forbudet opprettholdes, noe som vil ha stor innvirkning på tilgangen på heroin i Europa.

– I perioder der det har vært tørke på markedet for heroin, har vi sett at brukere tyr til alternativer. I land som USA og Canada har det vært en tendens der mye mer potente stoffer overtar. Det er en utvikling vi på ingen måte ønsker å ha her, sier Freng.

Han forteller at de blant annet jobber med et varslingssystem for overdosefarer, i form av en app. 

– Hensikten er å raskt kunne spre advarsler om spesielt farlige rusmidler.

Negative konsekvenser

UNODC advarer nå mot at mangel på heroin kan åpne for at kraftigere stoffer vinner terreng, noe som kan ha «betydelige negative konsekvenser for folkehelsen og sikkerheten».

I Sverige har narkotikapolitiet lagt merke til nedgang i tilgang på heroin, og at prisen på heroin er i ferd med å øke.

Selv om det i utgangspunktet er bra at tilgangen på heroin går ned, vil mange som bruker heroin, trolig se etter andre alternativer – og finne dem.

– Det er en risiko for at vi går fra asken til ilden, sier styreleder Lennart Karlsson i det svenske narkotikapolitiforbundet.

Han anslår at heroinmangelen vil slå til for alvor i sommer.

Powered by Labrador CMS