Overlege mener ME er overdiagnostisert

- Jeg tror det forekommer overdiagnostisering av ME i dag, sier Barbara Baumgarten-Austrheim ved ME/CFS-senteret på OUS.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Hun viser til at ME eller CFS av enkelte blir brukt som sekkebetegnelse og at en del pasienter med ME-diagnose har fått en diagnose uten at fastsatte kriterier for ME er oppfylt.
- Noen leger setter en ME-diagnose hos pasienter med utmattelse for at de skal kunne få en sykmelding, sier Barbara Baumgarten-Austrheim til Dagens Medisin. Hun er seksjonsleder og overlege ved ME/CFS-senteret på Oslo universitetssykehus (OUS).
Ulike diagnosekriterier
Ved ME/CFS-senteret bruker legene de kanadiske kriteriene, og siden september de nye internasjonale kriteriene for ME-diagnose. De er betydelig strengere enn kriteriene som det britiske NICE har anbefalt.
- Basert på utenlandske studier, der man la CDC/Fukuda-kriteriene til grunn, anslås det at mellom 10.000 og 20.000 har ME i Norge. Hvis vi hadde brukt NICE-kriteriene, ville vi ha endt opp med en betydelig høyere forekomst. Nå har det også kommet nye internasjonale konsensuskriterier (ICC), som er mer spesifikke og som vil føre til at forekomsten vil bli noe lavere.
- Hvor stor anslår du at overdiagnostiseringen er?
- Det er umulig å anslå et tall, da vi ikke kjenner den nøyaktige forekomsten i Norge. Jeg vil tro at det minste anslaget for ME-syke som er diagnostisert etter strenge kriterier, ligger på omkring 9000, svarer Baumgarten-Austrheim.
Få spesialister
I en Sintef-rapport tidligere i år kom det fram at leger mangler kunnskap om denne sykdommen, og at uklarheter rundt diagnostiske kriterier gjør utredningen vanskelig.
- Det er relativt få spesialister på behandling av ME i Norge, og ikke mange som er interessert i feltet. Kunnskapen varierer veldig fra allmennlege til allmennlege, men vi kan heller ikke forvente at fastlegene skal ha spesialkunnskap på alle områder, sier Baumgarten-Austrheim.
Feildiagnostiserer
Hun viser til at noen av dem som feildiagnostiseres, trolig har fibromyalgi og ikke ME.
- Det er nok også noen med psykiske lidelser. Vi finner noen med atypisk depresjon, utbrenthet eller annen psykisk sykdom. Avhengig av hvilke diagnosekriterier som brukes, kan det være en skjevfordeling av spørsmål relatert til depresjon. 
Moderat ME
Overdiagnostisering skjer i størst grad hos dem med mild til moderat ME. - Som oftest oppfyller de som er mest alvorlig ME-syke, kriteriene for sykdommen, men i svært sjeldne tilfeller av alvorlig ME har det vist seg å være alvorlig psykisk sykdom i stedet, forteller Baumgarten-Austrheim.
Dagens Medisin 18/2011

Powered by Labrador CMS