Harald Bergan, ansattrepresentant i styret i Vestre Viken HF. Foto: Vidar Sandnes

Tillitsvalgt om Vestre Viken-saken: – Må ha systemperspektiv

– Her er det et systemperspektiv som er det viktige, sier Harald Bergan, lege og ansatterepresentant i styret i Vestre Viken.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nylig la konsulentselskapet PwC frem sin gransking av hva som har skjedd i Vestre Viken i saken der Helfo anmeldte helseforetaket for grovt bedrageri.

 Les mer her: Gransking hevder sykehus jukset og fikk millioner i urettmessig refusjon

Styreleder ved foretaket, Torbjørn Almlid, uttalte mandag på styremøtet etter at rapporten var lagt frem, at det er tidligere avdelingsleder ved avdeling for patologi, som er den skyldige i saken. Vedkommende avdelingsleder, som ble tatt ut av sin stilling da saken ble kjent i fjor, var siktet i saken. Men før helgen ble det klart at politiet har henlagt saken mot vedkommende. Helseforetaket er imidlertid fortsatt under etterforskning.  

Ifølge PwC-rapporten skal Vestre Viken helseforetak over år ha fått utbetalt nær 18 millioner kroner i urettmessige refusjoner.
Tillitsvalgt: – Vanskelig å tolke kodeverket
Harald Bergan, som er lege og ansatterepresentant i styret i Vestre Viken, fremholder at avdeling for patologi leverer gode tjenester.

– Avdelingen er opptatt av kvalitet, har høy grad av dobbelgransking av patologiprøver og bruker spesialfarging der det er riktig. Så skjønner jeg at kodeverket er vanskelig å tolke og at det er en begrenset veiledning som følger ved kodeverket. Her har man en diskusjon om hvordan man skal definere merarbeid i kodeverket, om dobbelgransking er merarbeid eller ikke – og også om hvordan man skal kode hurtigdiagnostikk.

 – Styreleder Torbjørn Almlid sier det her er én person som har forledet alle. Er du enig i dette?

– Her er det et systemperspektiv som er det viktige. Systemet inneholder flere elementer; Kodeverket, tolkningen av det og hvordan kodeverket er et insentiv eller ikke for god klinisk praksis. Vi ønsker at kodeverket skal gjenspeile og være et insentiv til god klinisk praksis, sier Bergan.

 – Det er selvsagt vårt ansvar å kode riktig så godt det lar seg gjøre. Men det er også overraskende at man ved en feil kan benytte kombinasjoner som ikke skal kunne kombineres, uten å få noen tilbakemelding over så lang tid.
Bergan viser til at PwC i sin gransking fant at patologene og legene ved avdelingen ikke manuelt har registrert bruk av den omtalte taksten 705R, som er en takst for merarbeid, selv der de kunne gjort dette.

 Men - i stedet har det eksistert en automatisk kobling i datasystemet patologene bruker – Symphaty – mellom merarbeidtaksten og registrering av en medansvarlig lege/patolog, uavhengig om tidskravet er oppfylt.

Taksten skal utløses ved merarbeid, og tidskravene er slik: Ut over en halv time ved bruk av noen takster, og ut over en hel time ved bruk av andre takster, ifølge Poliklinikkforskriften.
Denne taksten kan kun kreves for analyser som er utført i avdelinger for patologi. Ett eksempel på «merarbeid» er nemlig at flere enn én har sett på prøven.

Powered by Labrador CMS