RIKTIG TVANG: - Vi mener at det er tilfeller hvor det er helt riktig å bruke tvang og at det må gjenspeiles i loven, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen. Foto: Vidar Sandnes

Frykter at psykotiske pasienter ender i fengsel

Legeforeningen mener forslaget til ny lov om tvang i helsetjenesten kan forhindre nødvendig bruk av tvang.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

I 2016 nedsatte regjeringen et utvalg for å se på regelverket for tvang i psykisk helsevern. Sommeren 2019 overleverte utvalget sine forslag til regjeringen. Nå har NOU-en vært på høring, og etter at fristen for å gi innspill gikk ut før jul har det kommet inn en rekke høringssvar. Legeforeningen er blant dem som er kritiske til forslaget.

– Vi er både kritiske til form og innhold, slår president Marit Hermansen i Legeforeningen fast overfor Dagens Medisin.

– Vi setter pris på forsøket på å samkjøre lovverket, men høringsutkastet med forslag til ny lov har blitt vanskelig å vurdere fordi det er vanskelig å forstå. Skal helsepersonell kunne bruke loven må de forstå det som står der og kunne anvende den i situasjoner som oppstår. Lovverket må ha en enklere begrepsbruk og inndeling.

– Kan stå uten virkemidler

Hovedkritikken fra foreningen går på innholdet i den nye loven. Hermansen mener navnet på loven er illustrerende.

– Premisset om tvangsbegrensning er veldig dominerende. Hele loven har nesten som en ideologi at bruken av tvang skal begrenses. Vi mener at det er tilfeller hvor det er helt riktig å bruke tvang og det må gjenspeiles i loven, sier Hermansen.

– Det er viktig å presisere at vi skal unngå å bruke tvang der det ikke er nødvendig, men der det er nødvendig må det brukes på best mulig måte.

Legeforeningen mener kan få store følger om helsepersonell mister muligheten til å bruke tvang.

– Dersom man fjerner muligheten til å bruke tvang vil en kunne havne i situasjoner hvor helsepersonell, pårørende og lokalsamfunn står uten virkemidler i møte med psykotiske pasienter uten innsikt i egen situasjon og med voldelig atferd. Da har vi kommet feil ut, sier Hermansen.

– Jeg spør meg om det er en fare for at disse pasientene kan ende i fengsel, istedenfor i behandling i helsetjenesten.

Etterlyser leger i utvalg

Presidenten i Legeforeningen er kritisk til deltagelsen i utvalget bak NOU-en:

– Det er ingen leger som jobber i akuttpsykiatrien, fastlegeordningen eller kommunehelsetjenesten som har deltatt.

– Burde ikke dere meldt fra tidligere, dersom dere mente at utvalget ikke var representativt?

– Så vidt jeg kjenner til, ble vi ikke forespurt om dette. Uansett er det myndighetenes ansvar

Dersom loven går gjennom som foreslått mener Hermansen at det er en fare for rettssikkerheten til pasientene.

– Med en lov som er vanskelig å forstå vil utøvelsen kunne bli preget av usikkerhet, med de følger det vil få for pasientenes beste og helsepersonellets jobb.

Powered by Labrador CMS