LOVER BEDRING: Bjørn Atle Bjørnbeth er administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS). Nå lover han bedring i håndteringen av personvern. Arkivfoto Foto:

LOVER BEDRING: Bjørn Atle Bjørnbeth er administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS). Nå lover han bedring i håndteringen av personvern. Arkivfoto

Foto:

OUS lover å skjerpe seg etter strid om personvern

Etter den langvarige personvernkonflikten ved OUS, sier nå sykehuset at de har satt i gang flere tiltak for å bedre situasjonen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Hvordan Norges største sykehus, Oslo universitetssykehus (OUS) har håndtert personvern har vært svært omstridt.

I januar 2019 fortalte leger og forskere om hvordan de opplevde tolkningen av personvernlovgivningen på OUS. De var frustrerte over byråkrati og sendrektig behandling for å få lov til å sette i gang forskningsprosjekt og om monitorering av pasienter som gjøres i resten av verden, men som man ikke får lov til i Norge, blant annet.

En måned senere sendte 22 leger og forskere et varsel med kritikk av personvernombudet og OUS-ledelsen.

Mens sykehuset konkluderte med at det ikke var kritikkverdige forhold, konkluderte Statsforvalteren i mars med at OUS har brutt forsvarlighetsplikten. I tillegg konkluderte de med at OUS har handlet i strid med flere bestemmelser i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.

– Statsforvalteren er kommet til at OUS ikke har hatt tydelig avklarte beslutnings- og ansvarslinjer med hensyn til informasjonshåndtering i virksomheten, het det i avgjørelsen i tilsynssaken.

I en tilbakemelding fra OUS til Statsforvalteren i Oslo og Viken lover sykehuset å bli bedre, og viser til flere tiltak. Sykehuset innrømmer at det er behov for «tydelighet og prosess og ansvar for beslutninger».

Blant forbedringene OUS peker på er blant andre styrking av personvernombudet med juridisk spesialkompetanse på personvern og helserett.

Videre viser de til at de har innført metoden DPIA, som er personvernkonsekvens-utredning for å kartlegge risiko og forankre beslutninger på riktig ledernivå når det kommer til pasientsikkerhet og forskning, blant annet.

– OUS vil bruker erfaringene fra denne saken til å forbedre og utvikle systemer og strukturer. Vi håper med dette at Oslo universitetssykehus har svart ut saken og at oppfølgingen som omtalt vil være tilfredsstillende for saken.

Les hele brevet fra OUS her

Powered by Labrador CMS