STØTTER ANKE: Lill Sverresdatter Larsen mener dommen i saken om sykepleierstillinger ved Sykehuset Østfold ikke bør bli stående. 

Foto: Lars Brock Nilsen

Sykepleierforbundet kritisk til sykehus-dom

– Helt feil, sier sykepleierleder Lill Sverresdatter Larsen om Fredrikstad tingretts vurdering i saken om fire sykepleiere som har ønsket å få utvidet sine stillinger ved Sykehuset Østfold.Sykepleierne vurderer nå om de vil anke dommen, opplyser advokat Magnus Buflod.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Sykehuset Østfold blir ikke pålagt å endre stillingsprosenten til sykepleierne som saksøkte egen arbeidsgiver i 2020, viser en fersk dom fra Fredrikstad tingrett

Saken startet med at fire spesialsykepleiere krevde å få utvidet sine deltidsstillinger til fulltidsstillinger.

Norsk Sykepleierforbund er kritisk til dommen, og mener at den ikke bør bli stående.

– Det er etter vårt syn helt feil at tingretten ser bort fra rettskraften i vedtakene i Tvisteløsningsnemnda, hvor det ble slått fast at sykepleierne hadde rett til full stilling. Hvis våre medlemmer, sammen med sin advokat, ønsker å gå videre med denne saken så er jeg trygg på at vi som forbund vil legge til rette for det, uttaler forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til foreningens nettsider.

Vil ha full stilling

Fire spesialsykepleiere fremmet krav om å få «fylt opp» sine deltidsstillinger til hele, faste stillinger ved avdelingen. Dette kravet har ikke sykehuset villet etterkomme.

Sykehuset har åpnet for at sykepleierne skulle få 100 prosent-stillinger, men da med en andel av stillingen tilknyttet bemanningsavdelingen og dermed arbeid andre steder i sykehuset.

Overrasket

En av de fire sykepleierne fikk fra 1. januar utvidet sin stilling til en fulltidsstilling ved Nyfødtintensiven.

– Arbeidstakerne er glade for at en av de fire har fått full stilling som en konsekvens av denne saken. De hadde likevel tro på et annet utfall enn dommen som nå foreligger, uttaler advokat Magnus Buflod.

Han jobber for Norsk Sykepleierforbund og har representert to av saksøkerne. De to siste sykepleierne, er representert ved hans kollega Ingrid Tordis Enoksen.

– Når fire like vedtak ble bindende, fremstår det som overraskende at innholdet i tre av dem endrer seg som følge av arbeidsgivers disposisjoner. Det innebærer at det er helt umulig for fortrinnsberettigede å vite hva man har å forholde seg til. Det var neppe det Stortinget tenkte da de innførte regelen om fortrinnsrett for deltidsansatte i 2005, og styrket den i 2019. Dersom arbeidstakerne ønsker det, mener jeg det er en sak som bør ankes.

Har fått advokatråd

Overfor Dagens Medisin sier Buflod at han har hatt kontakt med sykepleierne, men at de ikke har tatt stilling til om de vil anke saken ennå.

– I utgangspunktet er det medlemmenes sak og de avgjør selv om de vil anke. Forbundet stiller advokat til disposisjon og jeg har i dag gitt råd om at jeg mener det er grunnlag for å anke.

Buflod mener at tingrettens dom innebærer at vedtakene fra Tvistelønnsnemda har endret innhold fordi den ene sykepleieren fikk full stilling.

– Det er ingen andre type nemder hvor vedtak endrer innhold som følge av en ytre omstendighet. Konsekvensen av det tingretten bygger på, er at det blir umulig å forutberegne egen rettsstilling. Sånn har ikke lovgiver ment at det skal være.

– Når vil det bli avklart om sykepleierne vil anke?

– Jeg kan se for meg at vi tar en ny prat til uken og at det treffes en beslutning en gang etter det. Men det kan selvfølgelig ikke utelukkes at noen vil trenge mer tid enn det.

Powered by Labrador CMS